Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

Papierosy przemycane pociągami, ponad 400 mln złotych strat. Akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom w śledztwie dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem papierosów drogą kolejową z Białorusi do Polski. Śledztwo było prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie oskarżył 4 osoby o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o dokonanie przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do lat 10 pozbawienia wolności.

Ponad 400 milionów złotych strat

Postępowanie nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczy osób działających od 2013 roku do 16 czerwca 2017 roku w dwóch grupach przestępczych jednej pod przewodnictwem Polaka i drugiej pod kierownictwem dwóch Białorusinów.

Grupy organizowały głównie przez przejście kolejowe z Białorusią w Terespolu przewóz na ogromną skalę z zagranicy wyrobów podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy w postaci papierosów, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej. Działalność oskarżonych na przestrzeni tych lat spowodowała uszczuplenie należności publicznoprawnych w łącznej kwocie ponad 400 milionów złotych.

Papierosy przemycane pociągami

Papierosy przemycano z wykorzystaniem różnych metod, w tym m.in. w wagonach, w specjalnie skonstruowanych skrzynkach przykrytych zrębką drewnianą, węglem, w schowkach umiejscowionych pomiędzy balami drewna, czy w cysternach. Jedną z powszechniejszych metod przemytu papierosów było przemycanie ich w kontenerach z opakowaniami zwrotnymi z częściami z czeskiej fabryki samochodów. Papierosy wyładowywane były na bazach przeładunkowych, a czasami również zatrzymywano pociąg na trasie w Polsce. W trakcie jednego przemytów przemycano nawet 360 tysięcy paczek papierosów rożnych marek produkcji białoruskiej.

Wobec białoruskiego dostawcy papierosów na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dotychczas prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 10 osobom w tym 3 zostały już prawomocnie skazane na kary pozbawienia wolności.

(fot. źródło PK)

Jeden komentarz

  1. A tymczasem pod Novą 🙂

Z kraju