Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Ostrzeżenie hydrologiczne. Wzrost poziomu wody i przekroczenie stanów ostrzegawczych na Wiśle

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wiśle. Ostrzeżenie ma stopień 2., co wskazuje na znaczący poziom zagrożenia.

Ważność i obszar ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne jest ważne od godziny 08.39 dnia 8 lutego 2024 do godziny 20.00 dnia 9 lutego 2024. Dotyczy ono obszaru rzeki Wisły od ujścia Kamiennej do Dęblina, w województwie lubelskim.

Przebieg zjawiska

Zgodnie z komunikatem Biura Prognoz Hydrologicznych, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle, spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody, co doprowadzi do osiągnięcia i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Szczególnie zwrócono uwagę na stacje hydrologiczne Puławy-Azoty oraz Dęblin, gdzie prognozowane jest przekroczenie bezpiecznego poziomu wód.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska

Prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego zjawiska wynosi 90%, co wskazuje na wysoką pewność, co do prognozowanych warunków hydrologicznych.

Uwagi i zalecenia

Biuro Prognoz Hydrologicznych zaznacza, że w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, ostrzeżenie może ulec zmianie. Mieszkańcy dotkniętych obszarów oraz osoby przebywające w pobliżu zagrożonych terenów powinny śledzić komunikaty i zalecenia lokalnych służb ratowniczych oraz dostosować się do ewentualnych instrukcji, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

4 komentarze

  1. Dziadek Józek ze Slamsowa

    Wzrost poziomu wody i przekroczenie stanów ostrzegawczych na Wiśle, więc niech się martwią ci co mieszkają nieopodal Wisły.
    Mnie na slamsowie, póki co, Czerniejówka nie zagraża.
    Byłem, popatrzyłem tak jakbym był strażakiem kontrolującym Bug.

  2. Dzięki Dziadkowi ze Slamsowa mamy dane z Czerniejówki i wiemy, że woda utrzymuje się tam w stanie niskim. Nigdzie takich danych nie znajdziecie. Tylko tu.

Dodaj komentarz

Z kraju