Niedziela, 26 maja 202426/05/2024
690 680 960
690 680 960

„Osoby niezaszczepione nie zostaną dopuszczone do pracy i zajęć dydaktycznych”

Wczoraj na stronie internetowej Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie pojawiło się zarządzenie rektora, z którego wynika, że osoby niezaszczepione nie zostaną dopuszczone do pracy i zajęć dydaktycznych.

W poniedziałek Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Choiny w Lublinie opublikowała zarządzenie rektora, w którym czytamy o nowych zasadach obowiązujących na terenie uczelni.

„W związku z zaostrzającą się falę pandemii zarządzam co następuje: – studenci oraz pracownicy uczelni zobowiązani są podczas pobytu na wszystkich obiektach do noszenia maseczek oraz przestrzegania zasad zalecanych zasad higieny, – pracownicy Uczelni (dydaktyczni i administracyjni ) zobowiązani są w Dziale Kadr do okazania certyfikatu szczepienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. – studenci wszystkich kierunków zobowiązani są do dostarczenia w Dziekanatach certyfikatów uczepień do 30 listopada 2021r. – Po tym terminie osoby niezaszczepione nie zostają dopuszczone do pracy oraz zjazdów dydaktycznych. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.”

Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia należy do ich rodziców. Szkoły zaś są miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, żadne osoba nie może zostać wykluczona z przysługującego mu prawa do nauki. Co więcej, jeżeli dany pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, to pracodawca nie ma żadnych podstaw, aby wymusić na pracowniku szczepienia przeciw COVID-19.

Niestety nie udało nam się skontaktować z rektorem, aby porozmawiać na ten temat. W rozmowie telefonicznej usłyszeliśmy, że rektor uczelni jest nieosiągalny do poniedziałku 29 listopada.

„Osoby niezaszczepione nie zostaną dopuszczone do pracy i zajęć dydaktycznych”

(fot. pixabay.com)

67 komentarzy

  1. Widać rektor chce zwolnić swoje stanowisko pracy.

  2. I bardzo dobra decyzja !! Bardzo mądry człowiek, Może w końcu ci antyszczepionkowcy zrozumieją coś, chociaż do czasu wylądowania w szpitalu wątpię. Rektor bardzo dobrze robi!