Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Niebezpieczny przewóz butli z gazem (zdjęcia)

Brak sprawnej gaśnicy oraz instrukcji pisemnych na wypadek awarii, a także nieprawidłowe oznakowanie pojazdu przewożącego butle z gazem propan-butan – to wynik kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

W miniony czwartek w miejscowości Tchórzew w powiecie radzyńskim, na drodze krajowej nr 19, inspektorzy z WITD w Lublinie zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą przewożący butle z gazem UN 1965, czyli popularną mieszaninę propan-butan.

Jak się okazało, w pojeździe jedna z wymaganych dwóch gaśnic (2 x 6 kg środka gaśniczego) nie została poddana wymaganemu przeglądowi technicznemu. Co więcej, oznakowania naczepy służącej do przewozu butli było zamocowane przy pomocy plastikowej opaski zaciskowej, co narusza regulacje ADR. Zgodnie z tymi przepisami tablica ma być tak zamocowana by np. po 15 minutach przebywania tablicy w ogniu pozostała ona na miejscu.

Stwierdzono także, że kierujący nie posiadał wymaganych instrukcji pisemnych dla kierowcy określających jego zachowanie w przypadku wystąpienia awarii. Przewóz mógł być kontynuowany dopiero po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowania administracyjne, kończące się zwykle nałożeniem kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia.

Niebezpieczny przewóz butli z gazem (zdjęcia)

Niebezpieczny przewóz butli z gazem (zdjęcia)

Niebezpieczny przewóz butli z gazem (zdjęcia)

(fot. WITD)

18 komentarzy