Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Na trawie, między drzewami, powstał ogromny parking. „To jedyny zielony teren na osiedlu” (zdjęcia)

Od lat tzw. lasek stanowił miejsce spacerów dla okolicznych mieszkańców, chętnie bawiły się tam też dzieci. Ostatnio stworzono tam wielki parking. Jak się okazuje, odpowiednie decyzje już zapadły i zmieniono przeznaczenie terenu.

Mieszkańcy lubelskiej dzielnicy Dziesiąta z niepokojem patrzą, jak znajdujący się przy ul. Smoluchowskiego teren zielony jest rozjeżdżany przez samochody. Na początku między drzewami zaczęło pojawiać się po kilka pojazdów, jednak z biegiem czasu ich liczba rosła. Obecnie wskazują, iż są dni, że parkuje tam po ponad sto samochodów.

Jak wyjaśnia nam jeden z mieszkających w pobliżu mężczyzn, tzw. lasek jest jedynym zielonym miejscem na tym osiedlu. Od lat, wiele osób chodziło tam na spacery, chętnie bawiły się tam też dzieci. Obecnie stworzony tam został wielki dziki parking. Przy czym, zaznacza, iż nie są to auta mieszkańców.

– Zwracaliśmy się w tej sprawie do straży miejskiej, jednak po kilku sygnałach zakomunikowano nam, że nie są oni uprawnieni do interweniowania na tym terenie. Kiedy zaczęliśmy dociekać dlaczego, przecież niszczona jest zieleń, zakomunikowano nam, iż nie jest to teren należący miasta – mówi mężczyzna.

Jak się okazało, rzeczywiście działka została przez Urząd Miasta przekazana Skarbowi Państwa. Monika Głazik z Kancelarii Prezydenta Lublina wyjaśnia, iż teraz terenem zarządza Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie. Jest to jednostka odpowiedzialna m.in. za nieruchomości i inne składniki majątkowe wojska.

Ustaliliśmy, że obecnie całość użytkuje mająca swoją siedzibę przy ul. Herberta – 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga. Kpt. Szymon Głazowski przyznaje, iż parkujące na trawie, między drzewami samochody należą do żołnierzy jak też pracowników jednostki.

Ma to związek z trwającym intensywnym zwiększeniem zdolności bojowych jednostek wojskowych. Odbywa się to w szczególności poprzez zakup nowego specjalistycznego sprzętu wojskowego oraz poprzez podniesienie stanu osobowego kadry żołnierzy zawodowych. To ostatnie, jak wyjaśnia przedstawiciel jednostki, powoduje kumulację tzw. „centrum ciążenia ludności”, w tym przez zwiększone potrzeby parkingowe.

– 19 Brygada Zmechanizowana w miarę posiadanych kompetencji dostrzega sygnalizowany problem, a przedmiot sprawy poruszany jest na spotkaniach z władzami miejskimi. Inwestycje infrastrukturalne jednak nie nadążają za koniecznością dynamiki rozwoju osobowego Sił Zbrojnych. Podejmujemy wspólne działanie wszystkich instytucji miasta Lublin aby umożliwić rozwój infrastruktury Lubelskiej Brygady – dodaje kpt. Szymon Głazowski.

W tym właśnie celu armia pozyskała teren zielony okalający jednostkę wojskową. Zgodnie z planami, zostanie tam zbudowany parking. Przy czym, jak zapewniają przedstawiciele 19 BZ, będzie on ogólnodostępny co oznacza, iż zapewni również dogodniejsze parkowanie mieszkańców oraz klientów firm i instytucji sąsiadujących z terenem wojskowym.

– Zgodnie z koncepcją rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażoną przez centralne organy państwa – obecnie Wojsko Polskie znajduje się w fazie budowy nowych możliwości operacyjnych. Taki stan rzeczy wynika między innymi z sytuacji zewnętrznego zagrożenia, natomiast naczelnym obowiązkiem wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej jak i każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest wspieranie i rozumienie idei odpowiedniego oraz niezwłocznego militarnego zabezpieczenia kraju – wskazuje kpt. Szymon Głazowski.

Na trawie, między drzewami, powstał ogromny parking. „To jedyny zielony teren na osiedlu” (zdjęcia)

fot. nadesłane

 

Na trawie, między drzewami, powstał ogromny parking. „To jedyny zielony teren na osiedlu” (zdjęcia)

fot. nadesłane

 

Na trawie, między drzewami, powstał ogromny parking. „To jedyny zielony teren na osiedlu” (zdjęcia)

fot. nadesłane

 

Na trawie, między drzewami, powstał ogromny parking. „To jedyny zielony teren na osiedlu” (zdjęcia)

fot. nadesłane

 

Na trawie, między drzewami, powstał ogromny parking. „To jedyny zielony teren na osiedlu” (zdjęcia)

fot. nadesłane

 

Na trawie, między drzewami, powstał ogromny parking. „To jedyny zielony teren na osiedlu” (zdjęcia)

fot. nadesłane

59 komentarzy

  1. Może gdy już wyczekiwany parking w końcu powstanie to może jeden z mieszkających w pobliżu mężczyzn przestanie niszczyć samochody oklejając je naklejkami.

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112