690 680 960

Ministerstwo Zdrowia: „Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne”

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać będzie Bank Pekao S.A. Fundusz pomoże sfinansować odpłatne studia medyczne i zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce.

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą liczyć ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

– W systemie ochrony zdrowia możemy mieć nowe szpitale, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze technologie medyczne, ale to nie wystarczy, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, jeżeli nie będziemy mieli personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Dziś możemy już korzystać w Polsce z nowoczesnych urządzeń, leków i terapii, ale nadal musimy czynić wszystko, by pacjent miał najlepszą opiekę personelu medycznego. Systematycznie zwiększamy nabory na studia medyczne, wspieramy otwieranie kolejnych wydziałów medycznych, dotujemy deficytowe specjalizacje, podnosimy płace. Teraz czynimy kolejny krok, który ma finalnie doprowadzić do zwiększenia liczby medyków w naszym kraju. Jednocześnie chcemy pomóc w zdobyciu wykształcenia młodym zdolnym osobom, których często nie stać na naukę – mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Z kredytu mogą skorzystać studenci, którzy osobiście złożą wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Dokumenty można składać już od 18 lipca. Wniosek należy dostarczyć do banku maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023 ) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).

– Medycyna niezmiennie króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów. O jeden indeks każdego roku zabiega wielu kandydatów. Dla części osób alternatywą jest nauka na studiach płatnych. Kredyt na studia medyczne zwiększy dostępność środków na sfinansowanie studiów i będzie wspierał młodych ludzi w realizacji ich życiowych celów. Maksymalnie uprościliśmy proces udzielania kredytu, ponieważ przyjmujemy założenie, że po ukończeniu studiów osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia będą miały zdolność do jego spłaty, a dodatkowo, szczególnym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową bank w całości umorzy kredyt. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz bank kredytujący.

Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student składa wniosek o poręczenie w Banku Pekao SA. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.

Operatorem funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługiwał wcześniej standardowe kredyty studenckie. BGK m.in. zawiera umowy z bankami kredytującymi, poręcza kredyty, prowadzi rozliczenia i przygotowuje plan finansowy funduszu.

– Każdy z nas korzysta z usług medycznych. Aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, powinniśmy inwestować w rozwój i kształcenie medyków. Dlatego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiliśmy Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program Ochrony zdrowia – element naszej strategii biznesowej i modelu biznesowego – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Więcej informacji na temat Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych znajduje się na stronie internetowej:
BGK: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/

(fot. źródło MZ)

5 komentarzy

 1. Chichotnik zwyczajny (czyli: pospolity)

  Fundusz pomoże sfinansować odpłatne studia medyczne i zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce ???
  Skończą studia i wyjadą do Anglii zmywać gary (więcej zarobią niż jako (powiedzmy, że) lekarze w Polsce.

  • Co Ty bredzisz, lekarze tak wyjadą jak i górnicy. Za granicą trzeba pracować, nie da się nic zrzucić na pielęgniarkę a u nas płaci się krocie za pozorowanie pracy.

   • obaj w pupie byliście i łajno widzieliście. w Polsce kształci się dość lekarzy i pielęgniarek. tylko że system oszczędza na sile roboczej i zwyczajnie nie zatrudnia dość pracowników. „brak” nie oznacza fizycznego braku wykształconych osób gotowych do pracy. to brak chęci ze strony szpitali do tworzenia etatów dla młodych ludzi. i kończymy ze starymi pigułami i wymęczonymi lekarzami, jedna osoba robi za pięć.

    • Usuń te bzdety, bo się robi słabo. Lekarzom bałagan oraz braki kadrowe są na rękę, bo wtedy mogą dyktować warunki i windować stawki. Gdyby tam była jakakolwiek konkurencyjność, to by mieli inne podejście a tak jest szantaż, jak nie pasuje, to odchodzę i dochodzi do takich patologii, że się zatrudnia najgorszych, byle tylko miał dyplom.

 2. Syntezator w banksterkę poszedł xD

Kursy walut

 • USD 4.5066zł -0.22%
 • GBP 5.4151zł 0.02%
 • EUR 4.6684zł -0.28%
 • CHF 4.7421zł -0.06%

Polub nas

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Mikołajki w VIVO! Lublin
Badania bez skierowania. Okulistyczne Mikołajki w Poradni Okulistycznej Dziecięcej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Walka o drugie z rzędu zwycięstwo na własnym parkiecie, konkurs „Rzuty za buty” i bezpłatny popcorn, czyli kolejny mecz koszykarskiej Lublinianki już w niedzielę
Zbiórka na rzecz psychiatrii dziecięcej
Zbiórka darów dla potrzebujących w Ukrainie