Czwartek, 18 lipca 202418/07/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto Lublin: Rozbudowa ul. Zorza coraz bliżej

Miasto rozpoczyna procedurę wyboru wykonawcy rozbudowy ul. Zorza w Lublinie, na odcinku od ul. Głuskiej do granic miasta. Zarząd Dróg i Mostów właśnie ogłosił przetarg na realizację tego zadania. Nowa infrastruktura drogowa w dzielnicy Głusk ma być gotowa w drugim półroczu 2025 r.

– Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na rozbudowę ul. Zorza, inwestycji długo oczekiwanej w dzielnicy Głusk. Był to główny temat podczas rozmów i spotkań z mieszkańcami i mieszkankami w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. Inwestycja ma na celu usprawnienie warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni, zatok autobusowych oraz chodników i ścieżki rowerowej na całej długości inwestycji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Kompleksowa rozbudowa ulicy

Ogłoszone zamówienie dotyczy kompleksowej rozbudowy ul. Zorza na odcinku o długości ok. 1170 m, od skrzyżowania z ul. Głuską (z wyłączeniem wykonanego uprzednio wlotu) do granicy miasta. Projekt zakłada zachowanie istniejącej trasy ulicy. Roboty budowlane będą realizowane w zakresie obecnego pasa drogowego poszerzonego o część wydzielonych działek sąsiednich.

Powstanie ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m. Do tego, na całej długości obustronne chodniki z kostki betonowej. Wzdłuż północnej krawędzi jezdni powstanie dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Całość uzupełnią trzy zatoki autobusowe o długości peronu 20 m i szerokości 3 m. Inwestycja przewiduje również wykonanie zjazdów do posesji oraz dwóch bitumicznych wlotów dróg bocznych z chodnikami.

Właściwe odwodnienie i nowe oświetlenie

Integralnym celem inwestycji jest zapewnienie właściwego odwodnienia ulicy poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie wykonany kanał deszczowy, którego zachodnia zlewnia zostanie włączona do istniejącego odcinka w ul. Głuskiej, a wschodnia, poprzez dodatkowy odcinek o długości około 715 m, do istniejącego kolektora w rejonie ul. Szklarnianej.

Wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne oraz zdemontowana istniejąca napowietrzna sieć oświetlenia. Powstanie kanał technologiczny, a w związku z lokalnymi zmianami zagospodarowania terenu, przebudowie ulegną też istniejące sieci uzbrojenia (elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne) będące w kolizjach z projektowaną geometrią dróg.

Ul. Zorza należy do kategorii dróg powiatowych i będzie posiadać parametry klasy funkcjonalno-techniczne drogi zbiorczej. Przebiega w relacji wschód – zachód w południowej części Lublina na terenie dzielnicy Głusk, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Głuską a granicą Miasta Lublin i Gminy Głusk. Dalej, poza granicami miasta droga kontynuuje swój bieg jako ul. Malwowa w kierunku ul. Józefa Franczaka „Lalka” i osiedla Felin.

Otwarcie ofert zaplanowano na 6 września. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację inwestycji. Termin ten liczy się od daty podpisania umowy.

(źródło UM Lublin)

14 komentarzy

 1. Boże nareszcie

 2. Totalna gupota. Miasto powinno robić szoszy najpierw w centrum i sródmieściu miasta anie poza nim. Najpierw Sowińskiego, Zana, Filaretow, glemboka!

 3. Bez sensu czy nie lepiej zrobić przedłużenie grygowej do gluskiej

  • no właśnie… Miała być południowa obwodnica Lublina. Potem (mini) południowa obwodnica Lublina. W miedzy czasie obiecywano wspomniane przedłużenie Grygowej do Głuskiej i od kilku lat cisza… Ktoś chyba ciągle zapomina o południowym Lublinie i gminie Głusk. Czy mogę prosić serwis Lublin112 o zapytanie UM na czym stoi temat wybudowania poprzeczki Dekutowskiego – Głuska?

   • Już tam budują Aldi więc początek już jest. Teraz zrobią do niego dojazd od Grygowej.

 4. A kto tamtendy jeździ? Traktory.

 5. Wiwat władza! Jeszcze głęboka zana sowińskiego itd…

 6. Gdzie peło tam dziury długi i dno.

 7. Hahaha, będą poślizgi bo jakżeby inaczej, może wykopią jakąś czachę albo bombę i że 3 latka będzie jeszcze rozpiździach. Podejście ze strony urzędasów do tematu remontu tego odcinka to czysta kpina

 8. Rozbudowa mówicie? To pewnie będzie polegać na wydzieleniu bus pasów i ścieżek rowerowych bez poszerzenia drogi.

 9. Wyremontują tak jak ul.Wygodną zrobili chodnik do połowy zamiast do końca ulicy do przystanku koncowego i teraz ludzie chodzą po ulicy strach bo asfalt nowy to wariaci szaleją i ścieżki rowerowej też nie ma ciekawe czy ktoś pomyśli niewspomne też o oświetleniu które też jest tylko do połowy ulicy.Pogratulowac inżynierowi co projektował ulicę Wygodną.I jeszcze co może zdziwić wjazdy na pole są wyłożone kostką a na posesję nie bo jak był projekt ulicy to domów nie było .Ciekawe ile lat leżał projekt w szufladzie a od czego są korekty.

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport