Lubelska Fundacja Wolności zamierza podać do sądu Zbigniewa Ziobrę. Ministerstwo odmówiło ujawnienia informacji

Prezes Fundacji Wolności zapowiedział, że skierowana zostanie skarga do sądu administracyjnego na bezczynność Ministra Sprawiedliwości. Poszło o informacje o beneficjentach Funduszu Sprawiedliwości.

Szykuje się batalia sądowa między lubelską Fundacją Wolności, a Ministerstwem Sprawiedliwości. Wszystko dlatego, że kierowany przez Zbigniewa Ziobrę resort odmówił ujawnienia informacji o beneficjentach Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek w tej sprawie skierował na początku sierpnia prezes Fundacji Krzysztof Jakubowski. Chodziło o organizacje z województwa lubelskiego, do których trafiły środki, treść wniosków na dofinansowanie poszczególnych projektów, oraz sprawozdania z ewentualnych kontroli.

Początkowo ministerstwo odpisało prosząc o dodatkowy czas na udzielenie informacji z uwagi na „konieczność zebrania i usystematyzowania wnioskowanych danych”. Ostatecznie jednak przesłało jedynie listę siedmiu organizacji, które w latach 2017–2021 otrzymały środki z Funduszu Sprawiedliwości. Co do pozostałych pytań, odmówiło udzielenia informacji tłumacząc, iż są to prywatne dokumenty, które nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

– Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości informacja o wydatkowaniu setek tysięcy złotych to sprawa indywidualna i prywatna a wyniki kontroli z wydatkowania tych środków to dane wrażliwe – podkreśla Krzysztof Jakubowski.

Prezes Fundacji Wolności wyjaśnia, że nie zgadza się z taką interpretacją sprawy oraz zapowiedział, że skierowana zostanie skarga do sądu administracyjnego na bezczynność Ministra Sprawiedliwości. Wszystko dlatego, że wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości dotyczy realizacji zadań publicznych, pochodzących ze środków publicznych, rozdysponowanych w otwartych konkursach ofert. W związku z tym treść wniosków, sprawozdań z ich realizacji i protokołów kontroli nie można określać jako „dokumentów prywatnych” i nawet jeśli zawierają one jakieś dane osobowe, to nie są to tylko i wyłącznie dane osobowe.

Fundusz Sprawiedliwości jest zarządzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a środki jakie do niego trafiają pochodzą z grzywien zasądzanych przez sądy wobec sprawców przestępstw. Następnie są one przeznaczane na pomoc pokrzywdzonym, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Fundusze przyznawane są w drodze otwartych konkursów ofert lub naboru wniosków.

(fot. MS)

26 komentarzy

  1. wiadomo że ziobro większość kasy przekazał swojemu panu, ojcu dyrektorowi

  2. Gaz po 3.5 w Puławach za litr !!

    • I tylko drożyzna może przekonać lud do przegonienia tego rządu… Żadne afery, nepotyzm, kolesiostwo i inne takie. Tylko fakt, że ceny rosną, wszystko drożeje – to zawsze działa na zmianę orientacji politycznej.

  3. „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz?”
    PiS kradnie, ale się dzieli z suwerenem.

  4. ZIOBRO! PRZESTAŃ MI FUNDACJĘ PRZEŚLADOWAĆ!

  5. Kto to jest ten Ziobro???

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zoomikołajki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
„Bezpieczna sobota z Mikołajem w ODTJ WORD w Lublinie”
Życie świętego Stanisława Papczyńskiego w formie rysunków na piasku
Superauta dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
Pobiegnij leśnym szlakiem w szczytnym celu