Czwartek, 23 maja 202423/05/2024
690 680 960
690 680 960

Jest decyzja Komisji Europejskiej. Lubelszczyzna otrzyma 440 milionów euro wsparcia

Ponad 2 miliardy 650 milionów euro trafi do Polski Wschodniej w ramach unijnego wsparcia. Ma to pozwolić na dogonienie zachodnich regionów kraju.

Komisja Europejska zatwierdziła program wsparcia dla regionu Polski Wschodniej. Obejmuje on województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dodatkowo tym razem włączono do niego Mazowsze, jednak z bez Warszawy i przyległych powiatów. Łącznie chodzi o 2 miliardy 650 milionów euro, z czego na Lubelszczyznę trafi około 440 milionów euro.

Decyzja o kontynuowaniu wsparcia została podjęta m.in. z uwagi, iż wschodnia część naszego kraju charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju. W 2019 roku wartość PKB na mieszkańca Polski Wschodniej stanowiła 50-63 proc. średniej unijnej i 68-86 proc. średniej dla Polski. W dodatku, aż 58 średnich miast zlokalizowanych na tym terenie traci funkcje społeczno-gospodarcze. Skutki odczuwalne są także w zakresie demograficznym. W latach 2000-2019 liczba ludności spadła z powodu migracji oraz niskiego przyrostu
naturalnego.

– Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zapewnia szeroki wachlarz wsparcia dla kilku województw, które chcą dogonić zachodnie regiony kraju. W programie ważne obszary to m.in. wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw czy wykorzystanie energii wytworzonej z OZE. Ze środków europejskich będziemy mogli dalej rozwijać w Lubelskiem infrastrukturę drogową i kolejową oraz transport miejski – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Z unijnych środków będą mogły skorzystać m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa, ośrodki innowacji, operatorzy dystrybucyjni sieci elektroenergetycznych, parki narodowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.

Pieniądze przeznaczono na wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu oraz zwiększenie dostępności transportowej makroregionu. Do tego dochodzi wzrost wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju, przy czym te środki podzielono na koleje i drogi wojewódzkie.

(fot. pixabay)

21 komentarzy

  1. Lolik a liczyłeś, że twoi kumple z PO z psl znów się obłowią? Nic z tego. Koniec zabawy. Nie będą działacze z PSL kostką wykładać sobie podwórka koło obory.