Sobota, 02 marca 202402/03/2024
690 680 960
690 680 960

GDDKiA gotowa do zimowego utrzymania dróg

Kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2700 pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 283 magazyny soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje blisko 18 500 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci.

Na podstawie średniego zużycia soli z ostatnich 10 lat, GDDKiA informuje, że w sezonie zimowym 2023/2024 do zimowego utrzymania zużytych może zostać około:   323 tys. ton soli drogowej,  2,6 tys. ton chlorku wapnia,  26 tys. ton materiałów uszorstniających.  GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu.

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Prędkość pojazdów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych. Zwykle poruszają się z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę - bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

– Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg – informuje GDDKiA.

GDDKiA gotowa do zimowego utrzymania dróg

fot. GDDKiA

Standardy utrzymania dróg

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2023/2024 będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach:

w standardzie I – około 5,4 tys. km 

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

w standardzie II – około 11,4 tys. km  

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

w standardzie III – około 1,6 tys. km

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

w standardzie V – około 2,9 tys. km 

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp (co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.

GDDKiA gotowa do zimowego utrzymania dróg

fot. GDDKiA

Szczegóły dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg krajowych opisane są w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności takich jak zawieje i zamiecie śnieżne czy długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione. Co za tym idzie, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

GDDKiA gotowa do zimowego utrzymania dróg

fot. GDDKiA

(źródło GDDKiA)

9 komentarzy

  1. Oni co roku są gotowi. Do pierwszych większych śniegów, później będzie że ich zaskoczyła zima.

  2. Za to sypanie soli ktoś powinien się wziąć. To powinno być nielegalne jak w Skandynawi.

  3. No woda z rydzykowych źródeł geotermalnych

  4. A po to dzbanie że jak sypią sól na pusty asfalt przy dodatniej lub ujemnej temperaturze to raz gnije ci samochód i płacisz chociaż raczej bardziej buty po drugie degraduje się asfalt który powoduje dziury i szybsze zużycie się twoich butów ponownie płacisz a po trzecie dokładają ci więcej podatków które później idą na te drogi a podatki płacisz we wszystkim zresz pijesz ubierasz się we wszystko jest wliczony podatek znowu płacisz. Sypią sól i koszą Miasto na grube banki czy jest śnieg czy nie żeby im w następnym roku nie ujęli z koryta. Także sypią sól latają drogi warsztat spawa i wymienia zawieszenia producent hurtownik sklep zarabia na twoich butach a ty płacisz, płacisz, płacisz, płacisz a pewnie ty nie bo bierzesz z mopsu więc my płacimy za ciebie

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo