Sobota, 25 maja 202425/05/2024
690 680 960
690 680 960

Fundusze Europejskie na rozwój dziedzictwa kulturowego. Wartość wręczonych umów to prawie 118 mln zł (zdjęcia)

4 kwietnia br. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie marszałek Jarosław Stawiarski wraz z wicemarszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim uroczyście wręczyli dwudziestu ośmiu Beneficjentom umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wartość wręczonych umów to prawie 118 mln zł, z czego niemal 93 mln zł stanowi wsparcie ze środków unijnych.

Województwo Lubelskiego obfituje w dobra kultury, które stanowią fundament naszej historii, kultury i tożsamości. Wsparcie z Funduszy Europejskich to niepowtarzalna szansa dla instytucji, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, by wspólnie działać na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Nabór projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego

19 października 2023 r. został ogłoszony nabór w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Alokacja przeznaczona na nabór wyniosła blisko 135 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można było składać od 2 listopada do 29 grudnia 2023 r. W naborze złożonych zostało 46 wniosków na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 172 mln zł, z czego do dofinansowania wybranych zostało 28 projektów, na kwotę dofinansowania blisko 93 mln zł. W stosunku do tych projektów podpisano umowy o dofinansowanie, które zostały wczoraj wręczone.

W ramach naboru wsparcie mogło zostać przyznane m.in. na: wsparcie obiektów zabytkowych, zespołów zabytków wraz z ich otoczeniem do pełnienia funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, rewaloryzacyjne, renowacyjne, roboty budowlane oraz ich modernizację (z wyłączeniem rozbiórki), przedsięwzięcia infrastrukturalne w sektorze kultury ukierunkowane na rozwijanie aktywności społecznej, projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego oraz nowych produktów w dziedzinie kultury.

Co więcej w ramach naboru możliwe było również uzyskanie wsparcia na monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń, rewaloryzację i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków, jak również wsparcie dla fundacji kulturalnych, agencji i stowarzyszeń, które mobilizują nowych odbiorców za pomocą narzędzi i usług cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwiania integracji osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji.

– Wręczone dzisiaj umowy o dofinansowanie projektów to szansa na realizację i stworzenie inspirujących przestrzeni oraz wydarzeń kulturalnych, które przyniosą korzyści społecznościom lokalnym, regionom oraz turystom. Miejsce dzisiejszego spotkania jest również nieprzypadkowe. To właśnie modernizacja i ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie jest jednym z projektów o strategicznym znaczeniu dla naszego regionu, który jest planowany do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

O dofinansowanie mogły ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe czy też organizacje pozarządowe.

Wsparte projekty

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wspierają projekty koncentrujące się między innymi na renowacji i konserwacji zabytków architektonicznych, takich jak kościoły czy cerkwie. Umożliwiają digitalizację i udostępnianie ważnych dla regionu zbiorów muzealnych, przyczyniając się tym samym do ułatwienia dostępu do kultury.

Z kolei projekty edukacyjne promują dziedzictwo w naszych małych ojczyznach, wsiach i gminach dzięki czemu zapewniają mieszkańcom szeroki dostęp do kultury. Dofinansowane projekty dotyczą m.in. remontu kościoła pw. św. Zofii w Zofiborze (gmina Wojcieszków), remontu konserwatorskiego cerkwi św. Mikołaja w Zabłociu (gmina Kodeń), przebudowy i remontu zabytkowego Kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie czy też renowacji Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem wyposażenia.

Korzyści dla regionu

Przez dbałość o nasze dziedzictwo kulturowe nie tylko zapewniamy jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń, ale również budujemy silniejszą i bardziej świadomą społeczność, która z dumą pielęgnuje swoje korzenie. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest zatem nie tylko obowiązkiem, ale także inwestycją w naszą wspólną przyszłość. Dzięki Funduszom Europejskim możemy kontynuować wysiłki w zachowaniu i promocji naszego dziedzictwa, tworząc lepszy, bardziej świadomy i zintegrowany region.

(Źródło: UMWL)

7 komentarzy

 1. ciekawe kiedy będą zwracać te miliony dla swoich…dlatego trzeba iść na wybory…bo jak widać na dwa dni przed nowymi próba wyprowadzenia dla swoich takiej kasy…

 2. Mam nadzieję pisiory, że szybko bekniecie za wyprowadzanie pieniędzy należnych Polakom do środowisk propedofilskich.

 3. idę na wybory dla nas i naszych dzieci

  Nie jestem i nie byłem nigdy beneficjentem ale pieniądze trafiły do społeczności w Polsce i nie zostały wytransferowane jak fozz i inne transfery w dawnych słusznie minionych czasach. Dlatego pójdę na wybory aby nasz kraj się rozwijał a ludzie żyli w dostatku. Z Lublina mogę obecnie pojechać w każdą stronę wyremontowanymi szlakami kolejowymi i drogowymi a kierunek Białegostoku też się wybuduje jak rządzić będą Polacy.

 4. Na odchodne posmarowali katabasom za wsparcie z ambon.
  Miejmy nadzieję, że z województw, gdzie będą mieli większość w sejmiku, zostanie im tylko podkarpackie po tych wyborach.

 5. obserwator rakiet bezpartyjny

  Lans przedwyborczy pełną parą.

 6. pyk zdjęcie łysego z wąsami. będzie wisiało mimo ciszy wyborczej

Dodaj komentarz