Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Dzisiaj Poleski Park Narodowy obchodzi swoje 33 urodziny (zdjęcia)

1 maja 1990 roku powstał Poleski Park Narodowy. Był on pierwszym, którego głównymi walorami były rozległe wilgotne łąki, torfowiska i mokradła. To tu do dziś wylęgło się ponad 20 000 młodych żółwi błotnych. Jest miejscem przyciągającym co roku tysiące turystów z kraju i z zagranicy.

Poleski Park Narodowy to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. Zajmuje on obszar prawie 97,5 km² i został utworzony w 1990 roku. Park znajduje się na terenie województwa lubelskiego i jest częścią Poleskiego Parku Krajobrazowego, który zajmuje obszar około 50 tys. ha. Poleski Park Narodowy to miejsce wyjątkowe pod względem przyrodniczym. Na jego obszarze znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych, takich jak torfowiska, mokradła, łąki, lasy i rzeki.

Historia Parku

Historia Poleskiego Parku Narodowego sięga początku lat 70. XX wieku, kiedy to rozpoczęły się działania zmierzające do ochrony tego unikalnego obszaru przyrodniczego. W 1973 roku powołano do życia Poleski Park Krajobrazowy, który objął swoim zasięgiem obszar około 50 tys. ha.

Początkowo, celem utworzenia parku krajobrazowego było zachowanie charakterystycznego krajobrazu Polesia oraz ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu. Jednakże w 1983 roku rozpoczęły się prace nad projektem utworzenia na terenie parku krajobrazowego parku narodowego, który miałby na celu ochronę nie tylko krajobrazu, ale również unikalnej fauny i flory występującej na tym obszarze.

Ostatecznie, Poleski Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 roku. Park obejmuje obszar około 97,5 km², który składa się z kilku oddzielnych fragmentów położonych wokół rzeki Krzny oraz licznych mniejszych wód. Park włączony został do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO w 2002 roku.

W latach 90. i na początku XXI wieku przeprowadzono wiele działań mających na celu poprawę stanu przyrody i ochronę jej bogactwa. W ramach tych działań zaczęto prowadzić w parku monitoring stanu siedlisk przyrodniczych oraz prowadzono prace na rzecz ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Dzięki działaniom podejmowanym w ramach ochrony parku, udało się przywrócić do życia wiele gatunków zwierząt, w tym m.in. bobra europejskiego, który do początku lat 90. był na tym terenie praktycznie wymarły. W 2017 roku Poleski Park Narodowy został wyróżniony prestiżowym tytułem „Najlepszy Park Narodowy w Polsce” w plebiscycie organizowanym przez czasopismo National Geographic Traveler.

Dzięki ciągłej pracy na rzecz ochrony przyrody, Poleski Park Narodowy jest obecnie jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce, przyciągającym co roku tysiące turystów z kraju i z zagranicy.

Fauna i flora parku

Poleski Park Narodowy to miejsce, gdzie można zobaczyć wiele gatunków roślin i zwierząt, zarówno tych pospolitych, jak i tych bardzo rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wśród roślin, które występują w parku, warto wymienić m.in. turzycę bagienną, rosiczkę okrągłolistną, storczyka szerokolistnego czy storczyka plamistego. W parku rosną też lasy, w których dominują takie gatunki drzew, jak: dąb, brzoza, sosna czy olcha.

Zwierzęta, które zamieszkują Poleski Park Narodowy, również zasługują na uwagę. Na terenie parku można spotkać takie gatunki, jak: żółw błotny, bóbr europejski, wydra europejska, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, sowa uszata, myszołów, bocian czy puszczyk. W wodach parku żyją także liczne gatunki ryb, w tym pstrąg potokowy, kiełb i sielawa.

Atrakcje turystyczne

Poleski Park Narodowy oferuje wiele atrakcji turystycznych. W parku znajduje się wiele ścieżek edukacyjnych, które pozwalają na bliższe zapoznanie się z florą i fauną parku. Na terenie parku są również trasy rowerowe i piesze, które umożliwiają aktywny wypoczynek wśród pięknej przyrody.

Najważniejszymi rzekami płynącymi przez park są Krzna i Wieprz. To właśnie wzdłuż tych rzek organizowane są kajakowe spływy, które są popularne wśród turystów. W samym parku znajduje się kilka zabytkowych budynków, takich jak dawny młyn wodny, kaplica św. Anny czy kościół w miejscowości Urszulin. Zabytki te przyciągają turystów zainteresowanych historią i architekturą.

(fot. lublin112.pl)

2 komentarze

  1. wylęgło się 20 000 sztuk żółwi i 20 kwadrylionów komarów.

  2. To główne zdjęcie to chyba kładka na mokradłami jeziora Łukie. Bardzo przyjemne klimaty.

Dodaj komentarz

Z kraju