Wtorek, 27 lutego 202427/02/2024
690 680 960
690 680 960

Do zakażenia legionellą pacjenta z woj. lubelskiego doszło na terenie Rzeszowa

Jak nam przekazała Agnieszka Strzępka rzecznik prasowy wojewody lubelskiego, Główny Inspektor Sanitarny potwierdził wystąpienie w województwie lubelskim pierwszego przypadku zakażenia bakterią legionella. Co ważne, osoba ta zakaziła się na terenie Rzeszowa.

– Osoba zakażona pochodzi z powiatu opolskiego, jest hospitalizowana. Ze względu na ochronę danych osobowych i prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu jego zdrowia, nie podajemy szczegółów co do stanu zdrowia i miejsca hospitalizacji. Do zakażenia doszło na terenie Rzeszowa, stąd jesteśmy w obszarze tego samego źródła zakażenia – wyjaśnia Agnieszka Strzępka rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

Od czasu potwierdzenia zakażeń legionellą w województwie podkarpackim, na terenie województwa lubelskiego prowadzony jest ścisły monitoring jakości wody w sieciach wodociągowych, a także nadzór epidemiologiczny nad osobami, które są podejrzane o zakażenie bakterią.

– Apelujemy do mieszkańców regionu o zachowanie spokoju. Ze względu na charakter i sposób zakażenia bakterią legionella, nie ma powodów do niepokoju – dodaje Agnieszka Strzępka.

https://www.lublin112.pl/nie-zyje-osma-osoba-zakazona-legionella-dodatni-wynik-zakazenia-u-pacjenta-z-woj-lubelskiego/

Wysoka jakość lubelskiej kranówki

Lubelska kranówka jest bezpieczna i zdatna do picia. W Lublinie jakość wody jest stale monitorowana i nadzorowana, co potwierdzają cykliczne badania i kontrole prowadzone przez Centralne Laboratorium MPWiK.

– Mamy świadomość, że aktualna sytuacja skażenia wody na Podkarpaciu bakterią z rodzaju legionella i doniesienia medialne w tej sprawie mogą budzić niepewność i niepokój, szczególnie u osób starszych i schorowanych. Należy jednak podkreślić, że Lublin posiada całkiem inne ujęcie wody i sieć wodociągową niż Rzeszów. Dlatego chcę uspokoić i zapewnić mieszkańców i mieszkanki Lublina, że lubelska sieć wodociągowa jest bezpieczna i poddawana stałej kontroli, a prowadzony monitoring potwierdza wysoką jakość wody, jako naturalnej, czystej i zdrowej. Centralne Laboratorium miejskiej spółki MPWiK każdego dnia pobiera próbki wody wodociągowej, w których wykonywane są badania określonych parametrów. Obszar prowadzonych badań oraz ich częstotliwość gwarantuje odbiorcom naszej wody jej bezpieczeństwo i potwierdza wysoką jakość – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Co ważne, MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wodę w całości pozyskuje z ujęć podziemnych, nie są to ujęcia powierzchniowe. Obecnie eksploatuje 66 studni głębinowych o głębokości od 40 do 120 m. Temperatura pobieranej wody w ciągu całego roku oscyluje około 9°C, natomiast tej kierowanej do sieci miejskiej nie przekracza 11°C. Woda ta posiada korzystne cechy jakościowe: przezroczystość, bezbarwność i naturalne zmineralizowanie.

Ze względu na rozległy system wodociągowy, jednym z procesów podnoszących bezpieczeństwo wody jest prowadzenie w sposób ciągły procesu jej dezynfekcji chlorem gazowym lub podchlorynem sodu mającym za zadanie utrzymać czystość mikrobiologiczną oraz zapobiegać zakażeniom wtórnym. Dodatkowo na wybranych stacjach wodociągowych oraz studniach głębinowych prowadzony jest proces dezynfekcji wody promieniowaniem UV.

Bieżący monitoring wody w Lublinie

Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie prowadzące bieżący monitoring kontroli wewnętrznej jakości wody, od 2002 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i prowadzi badania analityczne, do których realizacji wykorzystuje metody referencyjne oraz nowoczesne i zaawansowane wyposażenie laboratoryjne. Standardy dotyczące ochrony przed zagrożeniem bakteriologicznym zapewnia również spółka LPEC. Woda zasilająca lubelski system ciepłowniczy ma minimum 70°C, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo.

Fontanny miejskie, kurtyny wodne i zdroje oraz poidełka również są stale serwisowane i dezynfekowane, co zapewnia bezpieczne ich użytkowanie. Procedurą kontroli objęte są również baseny szkolne, pod kątem infrastruktury technicznej i wodno-kanalizacyjnej. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego i ponownym uruchomieniem obiektu, są one sprawdzane pod kątem jakości wody. Dokument potwierdzający te czynności jest wymagany przez Sanepid i organ prowadzący, czyli Miasto Lublin.

Pod ścisłym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie są także wszystkie obiekty basenowe zarządzane przez MOSiR. Oprócz badań i kontroli prowadzonych w obiektach wodnych przez Sanepid, Spółka bada wodę pod kątem jakichkolwiek nieprawidłowości. Woda we wszystkich miejskich basenach jest badana regularnie, co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku części obiektów, np. niektórych niecek basenowych, nawet co tydzień. Wszystko to jest regulowane odpowiednimi przepisami, które są ściśle przestrzegane. We wszystkich obiektach basenowych zarządzanych przez MOSiR woda jest w ciągłym ruchu, co wynika m.in. z konieczności jej filtracji, oczyszczania czy dozowania składników wpływających na jakość wody.

(źródło LUW\UM Lublin)

23 komentarze

  1. Ciekawe czy teraz państwo wypłaci odszkodowanie za śmierć bliskich?

    • W sumie , masz wodę z wodociągu to płacisz i oczekujesz że jest zdrowa i zgodna z normami. Gorzej z tymi normami u mnie woda bardzo twarda , bez zmiękczacza do wody nie da się zapanować nad kamieniem który niszczy wszystko. No ale twardość jest zgodna z normą i tyle ich to interesuje.

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo