690 680 960

Choć weksel był sfałszowany, sąd nakazał zapłatę 2,6 mln zł. Po 20 latach decyzja została uchylona

Pomimo sfałszowanego podpisu na wekslu, sąd wydał nakaz zapłaty widniejącej na nim kwoty wraz z odsetkami. Chodziło o ponad 2,6 mln zł. Po blisko 20 latach decyzja ta została uchylona. Wróci do ponownego rozpatrzenia.

Po blisko 20 latach od orzeczenia Sądu Okręgowego w Lublinie, dotyczącego nakazu zapłaty ponad 2,6 mln zł w ramach sfałszowanego weksla, decyzja ta została uchylona. Chodzi o sprawę z 2003 roku, kiedy jedna ze spółek skierowała do sądu odpowiedni wniosek wraz z wekslem wskazując, że jest jego uprawnionym posiadaczem. W dokumentach widniało również, iż weksel pochodzi z innej spółki, zajmującej się leasingiem, oraz że nie pozwani pomimo wezwania, nie wykupili go w wyznaczonym terminie. W wyniku tego sąd wydał nakaz zapłaty wraz z odsetkami.

Pozwani o całej sprawie dowiedzieli się, kiedy otrzymali pocztą orzeczenie sądu. Wskazywali, że owszem mieli zawartą umowę dotyczącą leasingu maszyn niezbędnych do prowadzenia ich działalności, jednak żadnego weksla nie podpisywali. Jednocześnie o wszystkim powiadomili też prokuraturę. Śledczy powołali biegłego, którego celem było wydanie opinii na temat złożonych na wekslu podpisów. Ponad wszelką wątpliwość uznał on, że zostały one sfałszowane. Jednak śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy.

Pomimo tego sąd nie wycofał się ze swojej decyzji i utrzymał nakaz zapłaty 2 624 668,07 złotych w mocy. Po latach sprawą zajęła się Prokuratura Krajowa. Prokuratura Generalny złożył skargę na orzeczenie do Sądu Najwyższego. Ten zadecydował, aby sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia wskazując, że na skutek rażącej nieprawidłowości stosowania prawa przez Sąd Okręgowy nie został zapewniony odpowiedni poziom sprawiedliwości społecznej.

W orzeczeniu zaznaczono również, że w sprawie doszło do uchybień w zakresie sprawiedliwości proceduralnej. Przyjęty tryb nakazowy nie powinien być zastosowany wobec cech weksla, które już na pierwszy rzut oka poddają w wątpliwość jego autentyczność. Wszystko dlatego, że figurujące na wekslu podpisy wystawców nie tylko nie wypełniają cech podpisu w rozumieniu prawa, ale budziły one wątpliwości i wymagały weryfikacji.

Weksel posiadał ewidentne cechy podrobienia również z powodu umieszczenia pod nieczytelnymi „podpisami” danych osobowych pozwanych. Dokonał tego pełnomocnik spółki, który nie był do tego upoważniony, a więc jego działanie było bezprawne i stanowiło to jego przerobienie. W wyniku tego Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu.

(fot. lublin112)

10 komentarzy

 1. Wol-ne Sądy! Kon-sty-tucja! Demo-kracja! Marsz Ró-wności! Pra- wa Ko-biet! itd.

 2. Brawo sąd ….Sprawiedliwość po 20 latach …..dobrze że nie po śmierci zainteresowanych …..dno i 2 m mułu

  • Panie, to są trudne rzeczy, trzeba umieć czytać, myśleć, to nie można tak szybko, hop hop

  • Ale spokojnie, na razie sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia, jeszcze kilka lat będzie to trwało;)

 3. Zupełny brak odpowiedzialności

  Taki urzędnik powinien odpowiadać swoim majątkiem nawet będąc w stanie spoczynku.

Kursy walut

 • USD 4.5066zł -0.22%
 • GBP 5.4151zł 0.02%
 • EUR 4.6684zł -0.28%
 • CHF 4.7421zł -0.06%

Polub nas

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

A może tak w ostatnim miesiącu roku warto odwiedzić Teatr Muzyczny? Sprawdź!
Mikołajki w VIVO! Lublin
Badania bez skierowania. Okulistyczne Mikołajki w Poradni Okulistycznej Dziecięcej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Walka o drugie z rzędu zwycięstwo na własnym parkiecie, konkurs „Rzuty za buty” i bezpłatny popcorn, czyli kolejny mecz koszykarskiej Lublinianki już w niedzielę
Zbiórka na rzecz psychiatrii dziecięcej