Niedziela, 03 marca 202403/03/2024
690 680 960
690 680 960

Budynki UMCS nagrodzone w międzynarodowym konkursie na najlepszą inwestycję budowlaną (zdjęcia)

Kilka budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostało laureatami Jubileuszowej XX edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu”.

– Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin – tłumaczy rzecznik prasowy UMCS Aneta Adamska. – Głównym celem plebiscytu jest pobudzenie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Konkurs rozstrzygnięty został przez Międzynarodową Kapitułę.

Podsumowanie i ogłoszenie wyników XX Jubileuszowej edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” odbyło się 25 czerwca br. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Konkurs  jest spójny ze Strategią Rozwoju poszczególnych województw Polski Wschodniej.

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał I miejsce i Kryształową Cegłę w kategorii „Obiekty Oświatowe” za nowy budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii, a także wyróżnienie w kategorii „Remonty, Rewitalizacje i Modernizacje” dla Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka – informuje Aneta Adamska.

Nagrody w imieniu uczelni odebrała Grażyna Elżbieta Fiok, kanclerz UMCS.

Jak informuje organizator wydarzenia na stronie internetowej, konkurs w każdej edycji stawia na rozwój współpracy krajów i regionów z obu stron wschodniej granicy Unii. Międzynarodowa i międzyregionalna formuła oddaje charakter i ideę Wspólnoty Europejskiej, zmierza do objęcia zasięgiem województw, obwodów i regionów – od Skandynawii po Bałkany. Partnerami konkursu są przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji administracji budowlanej, ochrony środowiska, wyższych uczelni technicznych, branżowych organizacji i stowarzyszeń. Partnerstwo to oparte jest na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nie tylko architektury, budownictwa, urbanistyki, ale również ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

W dotychczasowych 20. edycjach konkursu rywalizowało ze sobą prawie 1000 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji.

Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo-technologiczne, centra handlowe.

– Międzynarodowa Kapituła co roku staje przed ogromnym wyzwaniem: ocenia perły architektoniki wschodniego pogranicza UE nie tylko pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych, czy jakości wykonania, ale także z uwagi na wpływ na środowisko, jak również w aspekcie wartości społecznych, kulturowych i narodowych – wyjaśnia na swej stronie internetowej Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin.

– Organizatorom konkursu zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz premiowaniu wzorcowych praktyk w budownictwie, uwzględniających też ochronę środowiska. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ideą konkursu nagradzani są wszyscy najważniejsi partnerzy procesu budowlanego – inwestor, projektant i wykonawca. Przez lata konkurs stał się największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a Statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku inwestycyjnym jako wyraz uznania i szczególna forma rekomendacji.

(fot. tekst Leszek Mikrut)

7 komentarzy

  1. Właśnie wrócił Donald „zło” i to zło się nad Polską pojawiło

  2. Idealne do pracy zdalnej.

  3. Jezus właśnie opuścił Bydgoszcz

    Też będą stały puste jak Ecotech?

  4. Lubelskie przedsiębiorstwo „Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin” organizuje międzynarodowy plebiscyt i nagradza lubelską inwestycję…

Z kraju

Polityka i społeczeństwo