690 680 960

Biłgoraj przegrał walkę o pomnik. Wykonawca odmówił jednak jego rozbiórki

Nie pomogło zbieranie podpisów, zmiana tablicy ani też odwołanie. Pomnik Józefa Dechnika w Biłgoraju musi zostać usunięty. Firma, która miała tego dokonać odmówiła jednak wykonania zlecenia.

Przed kilkoma dniami uprawomocniła się wydana 4 lutego decyzja wojewody lubelskiego dotycząca nakazu usunięcia pomnika Józefa Dechnika w Biłgoraju. Tym samym miasto przegrało długą walkę o jego ocalenie.

Powodem takiego orzeczenia jest ustawa z 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. W związku z tymi przepisami w całym kraju nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym nazwy ulic, dróg, mostów i placów nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. Dlatego też na Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Biłgoraju nałożono obowiązek usunięcia pomnika.

Nie zgodzili się z tym zarówno mieszkańcy, jak też władze Biłgoraja. Wszystko dlatego, że Dechnikowi zawdzięcza się rozwój miasta. To on przekształcił biedne miasteczko w prężny ośrodek przemysłowy.

Dzięki jego staraniom doszło do szybkiej odbudowy miasta, a Biłgoraj stał się jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Z inicjatywy Józefa Dechnika w Biłgoraju powstały placówki oświatowe, kino oraz ośrodek zdrowia. W mieście budowano bloki mieszkalne, zakłady pracy, infrastrukturę drogową i kolejową oraz sieć wodociągową i kanalizację. Gdy Józef Dechnik rozpoczynał swoją działalność Biłgoraj liczył 12 tysięcy mieszkańców, kiedy odchodził – było ich ponad 20 tysięcy.

W obronie pomnika, zbierano w Biłgoraju podpisy, których łącznie złożono ponad 1,2 tys. Wcześniej Rada Miasta uhonorowała pośmiertnie Dechnika tytułem „Zasłużony dla Miasta Biłgoraj”. Dodatkowo tablicę na pomniku „Budowniczy Polski Ludowej” zamieniono na „Zasłużony dla Miasta Biłgoraj”. Obok ustawiono też kolejną, na której wymieniono jego życiorys i zasługi dla miasta. Burmistrz złożył zaś do wojewody sprzeciw do decyzji usunięcia pomnika. Stanowisko w tej sprawie nie uległo jednak zmianie.

Wszystko dlatego, że Józef Dechnik pomimo zasług dla miasta, budzi kontrowersje z powodu swojej politycznej działalności. Był bowiem członkiem Komunistycznej Partii Polski oraz funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

W decyzji wojewody przypomniane zostało jego zaangażowanie w działalność Polskiej Partii Robotniczej oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jako działacz władz centralnych partii, był uwikłany w machinę terroru i zniewolenia społeczeństwa, stanowił jej integralną część, dlatego nie jest i nie może być wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Również Instytut Pamięci Narodowej wyraził swoje zdanie, że pomnik narusza zapisy ustawy o zakazie promowania komunizmu.

Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan widząc konieczność zastosowania się do decyzji wojewody podjął już negocjacje z jednym z wykonawców, który dysponuje niezbędnym sprzętem do usunięcia pomnika. Jednak właściciel firmy odmówił wykonania zlecenia argumentując, że nie chce mieć na sumieniu likwidacji pomnika osoby tak bardzo zasłużonej dla Biłgoraja. Ostatecznie we wtorek pomnik został usunięty.

(fot. UM Biłgoraj)

27 komentarzy

 1. Data i miejsce śmierci
  23 listopada 1983
  Biłgoraj

  od 83 do 2016, w 33 lata przybylo w.miescie 6tysiecy ludzi.
  normalnie rozbudowal miasto w uj

 2. wygrał …

Kursy walut

 • USD 4.3742zł 1.7%
 • GBP 5.3417zł 0.85%
 • EUR 4.6911zł 0.2%
 • CHF 4.7623zł 1.39%

Polub nas