Czwartek, 23 maja 202423/05/2024
690 680 960
690 680 960

Będą dotacje na program „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Można otrzymać nawet 80 tys. złotych

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie – zaznacza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program dotacyjny

Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspiera działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 04 listopada 2022 roku do godziny 15.59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 01.01.2023 r. do 20.11.2023 r. Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Uprawnieni partnerzy

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów: archiwa państwowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą; Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

(fot. lublin112.pl\źródło MKiDN)

19 komentarzy

  1. Czy uczestnictwo w programie oczko wodne+ i flaga+ nie wyklucza mnie z udziału?
    Łuki tryumfalne się sumują? Doliczą mmi wygrana na szczepienie?