Ranking Bibliotek 2013

Włodawska biblioteka najlepsza w województwie i wśród najlepszych w kraju

03

Biblioteka Miejska we Włodawie okazała się bezkonkurencyjna w III edycji „Rankingu Bibliotek 2013”. W poniedziałek , już po raz trzeci Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodzili samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny…