690 680 960

Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył blisko 6,5 mln zł z funduszy unijnych na wsparcie uchodźców

Sytuacja związana z napływem ludzi uciekających z Ukrainy wymaga zapewnienia im dostępu do podstawowych usług społecznych, wsparcia w załatwianiu spraw życia codziennego czy w integracji. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył blisko 6,5 mln zł z funduszy unijnych na realizację dwóch nowych projektów. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dwie umowy z zakresu wsparcia uchodźców. Specjalnym gościem wydarzenia była wicekonsul Ukrainy w Lublinie Myroslava Anhel.

Umowę na projekt pt. „Lubelskie pomaga Ukrainie” odebrała Małgorzata Romanko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Drugi dokument wręczono Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL Bożenie Ćwiek.

– Wojna za naszą wschodnią granicą wymusiła na tysiącach Ukraińców ucieczkę ze swojego kraju. Wierzę, że te dwa unijne projekty pozwolą uchodźcom odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości i ułożyć sobie tutaj życie – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Naród ukraiński jest niezmiernie wdzięczny Polakom za ogromne wsparcie i pomoc w tych najtrudniejszych czasach i nigdy o tym nie zapomnimy. Jestem przekonana, że realizacja tych programów pomoże obywatelom Ukrainy szybciej adaptować się do pobytu w społeczeństwie polskim – dziękowała w specjalnym liście do marszałka, wicekonsul Ukrainy w Lublinie Myroslava Anhel.

Usługi społeczne i asystenckie

Nowy projekt pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” opiewa na kwotę ponad 4,7 mln zł, z czego blisko 4 mln zł pokryją środki z Unii Europejskiej. W ramach tego przedsięwzięcia uchodźcy z Ukrainy, którzy zatrzymali się na Lubelszczyźnie, mogą skorzystać z oferty tłumaczy języka polskiego i ukraińskiego, doradztwa w zakresie załatwiania spraw życia codziennego oraz pomocy prawnej i psychologicznej. Przygotowane zostaną także usługi asystenckie dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a także podstawowe wsparcie socjalno-bytowe. Projekt z zakresu usług społecznych i zdrowotnych zrealizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, a grupę docelową stanowią osoby uciekające z terenu objętej wojną Ukrainy, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku. Przedsięwzięcie umożliwi pomoc obywatelom Ukrainy, m.in. w legalizacji ich pobytu na terytorium RP, pomoc w uregulowaniu sytuacji małoletnich, którzy przybyli bez opiekunów prawnych, a także pomoc asystentów i specjalistów.

Nauka języka polskiego

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” to nazwa kolejnego projektu skierowanego wyłącznie do osób uciekających przed wojną z terenu Ukrainy. Projekt realizowany przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL wart jest blisko 2,9 mln zł, z czego ok. 2,5 mln zł to środki z UE. Większość osób przybywających do Polski z Ukrainy mierzy się z barierą językową, która stanowi poważną przeszkodę chociażby w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż polscy pracodawcy w większości wymagają przynajmniej podstawowej znajomości języka. Projekt zakłada organizację kursu języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Osoby biorące w nim udział otrzymają materiały szkoleniowe, podręczniki, a także zaświadczenie o ukończonym kursie. Szkolenia pozwolą obywatelom Ukrainy łatwiej komunikować się z otoczeniem i zaspokajać swoje potrzeby w codziennych sytuacjach, m.in. w urzędach, sklepach, służbie zdrowia czy innych placówkach.

Oba projekty realizowane będą w ramach naboru w trybie pozakonkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Inne możliwości w projektach unijnych dla uchodźców

Dla osób uciekających z terenu Ukrainy realizowane jest także wsparcie w zakresie trwających już projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach puli środków dostępnych w tych projektach. Działania w tym obszarze zapewnią możliwość skorzystania ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto w projektach unijnych konkursowych realizowanych w obszarach rynku pracy, włączenia społecznego czy edukacji, będą mogli brać także udział uchodźcy z Ukrainy. Chodzi m.in. o zapewnienie opieki nad dziećmi, dodatkowe możliwości zatrudnienia, reintegrację społeczną i zawodową, a także objęcie usługami edukacyjnymi w przedszkolach czy szkołach kształcenia ogólnego i zawodowego.

(fot. UMWL)

18 komentarzy

  1. A Polakom jak zwykle gó..no. Macie swoje fundusze pocovidowe. Frajerzy.

  2. Och i ach. Chciałbym przeczytać jakie stawki dostają lektorzy i nauczyciele a jakie kontrakty są podpisane z firmami. Ile muszą oddać w kopertach za zlecenia nie chcę czytać.

Kursy walut

  • USD 4.4911zł -0.34%
  • GBP 5.4564zł 0.76%
  • EUR 4.6892zł 0.45%
  • CHF 4.758zł 0.34%

Polub nas

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Mikołajkowe szkolenie dla kierowców w ODTJ
Mikołajki z myślą o seniorach i osobach z niepełnosprawnościami
Zaproszenie na terenowe akcje poboru krwi
A może tak w ostatnim miesiącu roku warto odwiedzić Teatr Muzyczny? Sprawdź!
Mikołajki w VIVO! Lublin