690 680 960

Zakaz przewożenia zwłok taksówką oraz takie same oznaczenia dla wszystkich pojazdów. Wprowadzono nowe przepisy

Lubelscy radni uchwalili przepisy regulujące sprawy oznaczeń pojazdów służących do przewozu osób, jak też zasady obowiązujące kierowców i pasażerów. Większość z przepisów obowiązywała już wcześniej, jednak część z nich uzyskała nowe brzmienie lub też została zmieniona. Dlatego też przypomnimy te najważniejsze.

W czwartek lubelscy radni przyjęli uchwałę określającą nowe przepisy, jakie będą obowiązywały przedsiębiorców wykonujących przewóz osób na terenie miasta. Chodzi zarówno o tradycyjne taksówki, jak też pojazdy jeżdżące pod logiem firm Bolt, czy też Uber. Auta mają posiadać oznaczenia obejmujące emblematy boczne z numerem taksówki i herbem miasta, informacje o opłatach za usługi przewozowe, jak też informacje dotyczące zasad przewozu osób.

Naklejka z numerem bocznym taksówki ma mieć wymiary 140 mm x 190 mm i musi być naklejona na przednich drzwiach pojazdu w środkowej ich części lub na szybach tylnych drzwi auta w środkowej ich części. W prawym górnym rogu szyby prawych tylnych drzwi musi się znaleźć informacja o opłatach, która ma być widoczna dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz auta. Naklejka ta ma mieć również odpowiednie wymiary.

Z kolei w aucie, w miejscu widocznym dla pasażera, muszą się znaleźć informacje dotyczące możliwości składania skarg i wniosków oraz obowiązku wydawania pasażerowi paragonu fiskalnego lub rachunku za przejazd. Kierowca ma mieć również obowiązek udostępniania do wglądu pasażera przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu

Kierowca wykonujący przewóz osób będzie zobowiązany wykonać usługę bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu. Oczywiście przejazd do punktu docelowego musi się odbyć najkrótszą trasą, chyba że pasażer zgodzi się na przewóz inną trasą lub tego zażąda. Kierowcę powinna też cechować kultura osobista i schludny wygląd oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu.

Początkowo planowano wprowadzić zapis, że kierowca będzie mógł odmówić wykonania przewozu po drogach pozbawionych nawierzchni twardych lub utwardzonych, na drogach znajdujących się wewnątrz terenów budowlanych oraz na drogach nieprzeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych. Ostatecznie jednak zdecydowano się na jego wykreślenie. Wprowadzone przepisy zabraniają kierowcom palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów podczas przewozu pasażerów, umieszczania na pojazdach nazw organizacji i stowarzyszeń, do których nie należy oraz nieaktywnych numerów telefonicznych, które mogą wprowadzać klientów w błąd.

Jeżeli zaś chodzi o pasażerów, to ich zachowanie powinno być uprzejme i kulturalne. Mogą oni swobodnie wybierać pojazd, z którego chcą skorzystać. Oczywiście z tych oczekujących na postoju. Jednak pasażer nie wsiądzie do środka, jeżeli będzie tak pijany, że kierowca uzna, iż istnieje ryzyko uszkodzenia lub zanieczyszczenia przez niego auta. To samo dotyczy osób, które posiadają nadmierną ilość bagażu, bądź bagaż, którego rozmiar i rodzaj są niezgodne z przepisami. Chodzi głównie o bagaż mogący zanieczyścić lub uszkodzić wnętrze pojazdu. Nie można będzie przewozić też m.in. zwłok czy broni palnej.

Kierowca będzie mógł również odmówić przewozu pasażera chorego na chorobę zakaźną. To samo dotyczy zakończenia kursu i wyproszenia z pojazdu pasażera, który spożywa w pojeździe napoje alkoholowe, zanieczyszcza, brudzi lub uszkadza pojazd, spożywa posiłki lub konsumuje napoje bez zgody kierowcy, czy też nie podporządkowuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy i osobiste bezpieczeństwo kierowcy.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

(fot. lublin112.pl)

22 komentarze

  1. lubelski stary taksówkarz

    inteligencja i znajomość tematu Państwa Radnych aż poraża !!!

  2. A gdzie wprowadzenie ceny minimalnej i maksymalnej w Lublinie ?

Kursy walut

  • USD 4.5164zł 0.75%
  • GBP 5.4141zł -0.08%
  • EUR 4.6813zł -0.05%
  • CHF 4.7449zł -0.22%

Polub nas

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Mikołajki w VIVO! Lublin
Badania bez skierowania. Okulistyczne Mikołajki w Poradni Okulistycznej Dziecięcej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Walka o drugie z rzędu zwycięstwo na własnym parkiecie, konkurs „Rzuty za buty” i bezpłatny popcorn, czyli kolejny mecz koszykarskiej Lublinianki już w niedzielę
Zbiórka na rzecz psychiatrii dziecięcej
Zbiórka darów dla potrzebujących w Ukrainie