Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Wiele ciekawych odkryć archeologicznych na Reducie Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Reduta Tadeusza Kościuszki jest polową fortyfikacją wojskową, jaką wzniósł gen. Tadeusz Kościuszko w 1792 r. przygotowując się do obrony Lublina w czasie wojny polsko-rosyjskiej. W 2020 r. miejsce to zostało wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Ostatnio w tym miejscu doszło do ciekawych odkryć archeologicznych.

Dobrze utrzymany teren Reduty został w ostatnich miesiącach przebadany archeologicznie przez naukowców z Pracowni ds. Badań Archeologicznych nad okresem Średniowiecza na Lubelszczyźnie Instytutu Archeologii UMCS oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Wstępnie wyniki badań archeologów na Reducie są bardzo obiecujące. Natrafiono na wiele ciekawych odkryć, wykonane zostały dwa sondaże badawcze oraz odkrywki. Na jednym ze stanowisk znajdują się fundamenty narożnika budynku, prawdopodobnie z XVII w, a na drugim – usytuowanym na wale – zachowała się warstwa humusu wczesnośredniowiecznego z fragmentami ceramiki (ok. XI w.), potwierdzające osadnictwo w tym miejscu.

Na terenie Reduty odnalezionych zostało wiele przedmiotów zabytkowych z okresu od XVI do XX w., w tym monety (najstarsza z XVII w), guziki z mundurów wojskowych (okres I i II wojny światowej), okucia butów wojskowych, łuski, biżuteria, plomby (z XVI w.), „kęsy” ołowiu (XVIII w.), wskazujący na bogate dzieje tego miejsca, zarówno przed, jak i po okresie działalności Kościuszki.

Reduta Kościuszki do niedawna zapomniana

W Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie niedaleko Dworku Kościuszków znajduje się zapomniana do niedawna Reduta Tadeusza Kościuszki, polowa fortyfikacja wojskowa. Jest ona jedynym zachowanym dziełem ziemnego budownictwa obronnego w Polsce, którego autorem i inicjatorem był ten znakomity generał. Wybudowana na planie czworoboku opatrzona została wałem i fosami z miejscem na działa.

W tym miejscu trwały przygotowania do walki w obronie Konstytucji 3 Maja i suwerenności Rzeczpospolitej po konfederacji targowickiej, kiedy to w 1792 r. wojska carskie wkroczyły na teren Rzeczpospolitej.

Z historii wiemy, że T. Kościuszko kilkukrotnie odwiedzał Folwark Sławin, którego pozostałością jest Dworek Kościuszków. Znał te tereny bardzo dobrze, gdyż mieszkał tu jego krewny Jan Napomucen Kościuszko.

W 1790 r. Kościuszko został mianowany komendantem garnizonu Lublin i miał zadbać o poprawę obronności miasta. Z uwagi na wykształcenie wojskowo-inżynieryjne nabyte m.in w Szkole Rycerskiej w Warszawie oraz Akademii Wojskowej Szwoleżerów Gwardii Królewskiej w Wersalu wykorzystał nabytą wiedzę dotyczącą budowania fortyfikacji polowych właśnie na terenie posiadłości kuzyna, leżącej w doskonałym strategicznie miejscu na szlaku z Rusi przez Lublin do Warszawy. Ta fortyfikacja miała powstrzymać nacierające wojska nieprzyjaciela na stolicę.

Reduta ostatecznie nie brała udziału w walkach, ale była na nie przygotowana. Przetrwała do obecnych czasów w niezmienionej formie bez przekształceń układu przestrzennego. Zachował się całokształt budowli ziemnej z szańcami, wnętrzem czyli osadą i działobitnią ulokowaną na niedostępnym urwisku oraz murowaną piwnicą jako schron dla żołnierzy i magazyn. Przetrwało też całe otoczenie: zamaskowane dziką zielenią jary, zbiorniki wodne, obwałowania z ukrytą bezpieczną droga dojazdową do Reduty oraz ukształtowana linia obrony.

Wiele ciekawych odkryć archeologicznych na Reducie Tadeusza Kościuszki w Lublinie

(fot. UMCS\źródło UMCS)

4 komentarze

  1. Najbardziej ekscytuje zawartość skorup w tzw. humusie ((pozostałość po zawartości kibla stojącego tam przed wiekami).

  2. Bardzo ciekawy tekst.
    Brawo dla Lublin112 za wyjście poza tematy związane z tragediami i działaniami służb.

  3. Szkoda, że nikt z UMCS nie wpadł na pomysł postawienia tablicy z opisem i planem miejsca. Jestem tam cyklicznie i nigdy o tym nie wiedziałem.

  4. Widzicie od jak dawna zawijacze stóp bandażami nam zagrażają?

Z kraju