Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Wezbranie na rzece Bug. Ostrzeżenie hydrologiczne na terenie Lubelszczyzny

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało nowe ostrzeżenie dotyczące wezbrania na rzece Bug, obejmujące obszar od Bugu do Krzyczewa województwa lubelskiego. Ostrzeżenie z dnia 15 lutego 2024 roku, informuje o przekroczeniu stanów ostrzegawczych i przewiduje dalsze wzrosty poziomu wody w tym rejonie.

Zjawisko, które osiągnęło stopień 2., ma wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia – szacowane na 90%. Ostrzeżenie jest ważne od godziny 11.50 dnia 17 lutego 2024 roku do godziny 12.00 dnia 19 lutego 2024 roku. Przyczyną wezbrania są intensywne opady deszczu, które powodują wzrost poziomu wód w rzece. W miarę jak woda spływa w dół rzeki, prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, szczególnie przy już przekroczonych stanach ostrzegawczych.

Ostrzeżenie zostało przekazane mieszkańcom za pomocą SMS-ów wysłanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), ostrzegając ich przed zagrożeniem oraz udzielając instrukcji postępowania. Szczegółowe informacje na temat ostrzeżenia oraz zalecanych działań można znaleźć na stronie internetowej meteo.imgw.pl.

W związku z tym, mieszkańcy obszaru objętego ostrzeżeniem powinni zachować ostrożność i być przygotowani na ewentualne podtopienia czy inne problemy związane z wezbraniem rzeki. Ważne jest, aby monitorować sytuację na bieżąco oraz stosować się do wszelkich zaleceń wydanych przez lokalne władze i służby ratownicze.

Ostrzeżenia hydrologiczne są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz minimalizacji strat materialnych w sytuacjach związanych z wystąpieniem ekstremalnych warunków pogodowych. Dlatego też należy traktować je poważnie i działać zgodnie z zaleceniami.

Jeden komentarz

  1. Niech no redakcja sama popatrzy co znaczy moc prasy…
    Artykuł o nadchodzącym nieszczęściu opublikowano o 12:27, a do teraz jednego żywego ducha tutaj.
    Pewnie tratwy szykują, żeby w razie czego bezpiecznie do Bałytku dopłynąć.

Dodaj komentarz

Z kraju