Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Wczesnośredniowieczne fragmenty naczyń w wyrobisku piasku. „Przypadkowe odkrycie zabytków archeologicznych” (zdjęcia)

W Białce w powiecie krasnostawskim doszło do przypadkowego odkrycia zabytków archeologicznych. W miejscu, gdzie prowadzony był pobór piasku, natrafiono na fragmenty średniowiecznych naczyń. Zostały one zabezpieczone i wkrótce trafią do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie otrzymała zgłoszenie o niszczeniu wskutek poboru piasku stanowiska archeologicznego w miejscowości Białka w gm. Krasnystaw, pow. krasnostawski, włączonego do wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków.

Jak informuje dr Dariusz Kopciowski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, w wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że na terenie nieruchomości prowadzony był nieuregulowany prawnie pobór piasku. Dodatkowo, intensywne opady deszczu, spowodowały powstanie osuwiska ziemi w ścianie wyrobiska, odsłaniając w profilu grudki polepy oraz 7 fragmentów naczynia, które można datować na wczesne średniowiecze tj. IX-XI w. Zebrane zabytki potwierdzają istnienie osady wczesnośredniowiecznej na tym terenie.

– Warto wspomnieć, że położony w Białce duży kompleks leśny kryje kilka dobrze zachowanych cmentarzysk kurhanowych, funkcjonujących w tym samym okresie historycznym, co osada, z której pochodzi prezentowane naczynie gliniane. Odkryte zabytki zostaną przekazane w depozyt do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie – informuje dr Dariusz Kopciowski.

(fot. LWKZ)

2 komentarze

  1. A u nie rośnie drzewo. I miejscowi mówią, że pod tą gruszką w ysr ał się Kościuszko.

    • Zaprawdę iście zacne one drzewo być musi, popilnuj kota, dzwonię do mamusi.

Dodaj komentarz

Z kraju