Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

W tym tygodniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Nasz region w 25 proc. to tereny leśne

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Lasów. Terenów leśnych w Polsce przybywa z roku na rok. Są one otwarte dla wszystkich, każdy przez cały rok może korzystać z tej bezpłatnej i zdrowej formy wypoczynku. Warto więc korzystać z ich bogactwa i piękna mądrze i z szacunkiem, aby następne pokolenia również mogły się nimi cieszyć.

Na najbliższą sobotę, 21 marca, przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla człowieka. W tym roku obchodzony będzie pod hasłem „Lasy i bioróżnorodność”. Wydarzenie przypada na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, kiedy to symbolicznie przyroda budzi się do życia przyrody i zaprasza wszystkich do odwiedzania polskich lasów. Lasy zajmują prawie 30% terytorium naszego kraju. Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Jest to obszar 9,2 mln ha, z czego niemal
7,6 mln ha zarządzają Lasy Państwowe. Każdego roku sadzone jest ponad 500 mln drzew.

Lasami w naszym regionie zarządza Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, w skład której wchodzi 25 nadleśnictw. Obejmuje ona teren całego województwa lubelskiego za wyjątkiem powiatu lubelskiego, a także powiat łosicki w województwie mazowieckim oraz część powiatów niżańskiego, stalowowolskiego czy też tarnobrzeskiego w województwie podkarpackim. Lasy na terenie lubelskiej dyrekcji zajmują obszar 426 tys. ha., a lesistość sięga 25%. Średni wiek drzewostanu wynosi 66 lat.

Na całym terenie znajdują się 74 rezerwaty przyrody, 365 pomników przyrody i 18 parków krajobrazowych. Do tego 476 stref ochronnych roślin i zwierząt, w tym 242 strefy ochrony orlika krzykliwego, 100 stref ochrony bociana czarnego, 15 stref ochrony głuszca i 21 stref ochrony żółwia błotnego. Ten ostatni jest jedynym gatunkiem żółwia naturalnie występującym w Polsce, najliczniej właśnie na Lubelszczyźnie.

Z lasów lubelskiej dyrekcji pozyskuje się ok. 2,1 mln m3 drewna. Jak wyjaśniają leśnicy, zasady gospodarki leśnej są zgodne z zasadami i kryteriami międzynarodowych certyfikatów PEFC i FSC ®. Potwierdzają one, że gospodarka leśna w lasach Lubelszczyzny prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad: zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody. W miejsce jednego wyciętego drzewa jest wysadzanych piętnaście nowych drzewek. Na ten rok zaplanowano posadzenie blisko 21 mln drzew.

Jeżeli zaś chodzi o zawartą w haśle tegorocznego Międzynarodowego Dnia Lasów bioróżnorodność, jednym z zadań leśników jest gospodarowanie martwą materią organiczną. To oznacza utrzymywanie w lesie drewna martwych drzew w różnych stopniach rozkładu. Martwe drewno jest naturalnym i niezbędnym składnikiem ekosystemów leśnych. Może mieć postać od obumarłych konarów na żywych drzewach poprzez obumierające stojące i leżące drzewa po leżące na ziemi drobne gałęzie, konary, korzenie, złomy.

Leśnicy pozostawiają martwe drzewa, żeby wzbogacać zróżnicowanie organizmów zamieszkujących las. Martwe drewno a także jego fragmenty stanowią istotny dla funkcjonowania ekosystemu leśnego zespół mikrosiedlisk życia i miejsc bytowania ogromnej liczby zwierząt: płazów i drobnych ssaków oraz owadów, a także grzybów i roślin w tym mchów, porostów, śluzowców. Zdaniem naukowców może to być blisko 1500 gatunków grzybów, 1300 gatunków owadów i ponad 100 gatunków kręgowców.

(fot. pixabay)

6 komentarzy

  1. Tak, ostatnio bardzo wzrosła lesistość np. Starego Gaju i Dąbrowy – a raczej resztek tego co po nich zostało…. To jakiś artykuł sponsorowany przez niszczycieli z Lasów Państwowych?

  2. W Polsce jest 9,2 mln ha lasów a mieszczuchy jeszcze płaczą, że mają smog.

  3. Wycinaja na potęgę, to co zadbały poprzednie pokolenia Leśników dzisiejsi pseudo leśnicy wycinaa!!!! Żywy namacalny przykład jest u mnie I wielkie przerażenie ile jest prowadzonych zrebów w lesie koło mojego domu. Mało tego tna cały rok i wywoża dłużycami.

  4. Jeszcze sprywatyzujemy lasy czy wam się podoba czy nie. Niedługo wrócimy do władzy i zrobimy swoje bo mamy kasę. Nikt nam nie będzie się szwendał po terenie który nam się bogatym należy.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo