690 680 960

W lubelskich przedszkolach pozostało jeszcze kilkaset wolnych miejsc. Odbędzie się rekrutacja uzupełniająca

Dzieci, które nie dostały się do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto, mają jeszcze szansę. Rusza bowiem rekrutacja uzupełniająca.

Na przyszły rok szkolny w lubelskich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych miasto przygotowało 10 355 miejsc. Po przeprowadzonej w marcu rekrutacji okazało się, że wciąż wiele placówek ma wolne miejsca. W związku z tym przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Ruszy ona w poniedziałek 23 maja, a rodzice lub opiekunowie będą mieli pięć dni na składanie wniosków.

Warto pamiętać, że kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia. O tym, czy dziecko zostanie przyjęte, decydują różne inne kryteria. Postępowanie składa się z dwóch etapów. W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną czy zdrowotną. Punkty przyznawane są za: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, jak też za objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli chodzi o drugi etap, w nim punkty można otrzymać za pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu, wskazanie Lublina jako miejsca zamieszkania i rozliczenie PIT-u w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie, uczęszczanie do tej samej placówki rodzeństwa dziecka, jednoczesne zgłoszenie do tego samego przedszkola dwojga lub więcej dzieci, oraz za wskazanie danej placówki jako najdogodniejszej.

– Ogólna liczba miejsc w lubelskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zabezpiecza potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego. Miejskie placówki na nadchodzący rok szkolony przygotowały się do przyjęcia nowych dzieci i na kontynuowanie opieki nad dziećmi już uczęszczającymi do przedszkoli. Po pierwszym etapie rekrutacji pozostaje wolnych niemal 650 miejsc, co daje możliwość objęcia opieką wszystkich przedszkolaków mieszkających na terenie Lublina – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 1 zespół przedszkolny, 3 przedszkola w zespołach szkół, 1 przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym oraz 62 przedszkola publiczne, które dysponują łącznie 9300 miejscami. Do tego dochodzi 35 oddziałów przedszkolnych w 22 szkołach podstawowych. Zapewniają one kolejnych ok. 900 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich. Na liście są również oddziały przedszkolne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin uzupełniają dodatkowo trzy przedszkola niepubliczne, z którymi zawarta została współpraca. W ich przypadku będzie to 116 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

(fot. pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

2 komentarze

  1. Jeszcze wystarczy wykazać odpowiednie obywatelstwo.

Kursy walut

  • USD 4.2928zł 0.29%
  • GBP 5.2571zł -0.51%
  • EUR 4.692zł -0.34%
  • CHF 4.7023zł -0.26%

Polub nas