Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

W lubelskich dzielnicach zasadzą kilkaset drzew. Sprawdź gdzie

Dobiegły końca prace związane z ustalaniem lokalizacji pod nowe nasadzenia drzew w Lublinie. Po etapie wnikliwych analiz uzgodnione zostały miejsca na posadzenie blisko 830 drzew.

Zgodnie z planem mają pojawić się w przestrzeni miasta jeszcze w tym roku. Zwiększenie ilości drzew na terenach miejskich to zadanie z VII edycji Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Drzewa dla każdej dzielnicy”.

– Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy przebiegał pod znakiem zbierania propozycji lokalizacji nasadzeń w poszczególnych dzielnicach i konsultacji. Zakończył się symbolicznym sadzeniem drzew na terenach wskazanych przez Rady Dzielnic. Następnie, przystąpiliśmy do bardzo długiego i żmudnego procesu uzgodnień z jednostkami merytorycznymi i zarządcami terenów lokalizacji zgłoszonych przez mieszkańców. Tempo całego procesu uzależnione było nie tylko od dużej liczby propozycji, które należało przeanalizować. Wpływ na to miała również konieczność sprawdzenia ich pod kątem kolidowania z istniejącą infrastrukturą i z ewentualnymi zgłoszeniami inwestycji ulokowanych również na wskazywanych działkach – mówi Hanna Pawlikowska, Dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni.

Projekt „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Drzewa dla każdej dzielnicy” zakłada zakupienie i posadzenie na terenie Lublina kilkuset drzew, w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Termin zgłaszania lokalizacji nasadzeń trwał do końca kwietnia. Zgłoszono łącznie 431 propozycji dla 25 dzielnic biorących udział w projekcie. Wskazane miejsca poddane były ocenie pod kątem infrastruktury podziemnej, własności terenu, planu zagospodarowania, doboru gatunkowego oraz kompozycji estetycznej przez zespół ekspertów z dziedziny architektury krajobrazu, dendrologii i gospodarki przestrzennej. Ostatecznie wybrano do realizacji 50 lokalizacji, w których zostanie posadzonych 829 drzew liściastych.

W lubelskich dzielnicach zasadzą kilkaset drzew. Sprawdź gdzie

Informacja dotyczące gatunków drzew i ich lokalizacji w poszczególnych dzielnicach biorących udział w projekcie:

Dzielnica Rury
a) Teren przy ul. Filaretów:
– jabłoń domowa – 6 szt.
– jabłoń jagodowa – 12 szt.
b) Teren przy ul. Pana Tadeusza
– jabłoń „Liset” – 3 szt.
– jabłoń „Ola” – 5 szt.
– jabłoń „Red Sentinel” – 10 szt.

Czuby Północne
a) teren przy ul. Hetmańskiej oraz ul. Herbowej:
– miłorząb dwuklapowy – 4 szt.
– lipa drobnolistna – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 18 szt.
– klon zwyczajny – 4 szt.

Czuby Południowe
a) ul. Wyżynna
– jarząb mączny – 13 szt.
– grab zwyczajny „Fastigiata” – 6 szt.
b) wąwóz Czuby przy siłowni
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
c) skrzyżowanie ul. Granitowej i Agatowej
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

Węglin Północny
a) teren przy ul. Lipniak, wzdłuż trasy rowerowej
– jarząb mączny – 4 szt.
b) plac zabaw ul. Skubiszewskiego
– klon pospolity „Royal Red” – 8 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 10 szt.
– lipa drobnolistna – 4 szt.
– brzoza brodawkowata – 3 szt.
– jarząb pospolity – 4 szt.
– klon jawor – 5 szt.
– wiśnia piłkowana – 1 szt.

Węglin Południowy
a) ul. Jana Pawła II oraz ul. Granitowa
– lipa drobnolistna – 3 szt.
– dąb szypułkowy „Fastigiata Kloster” – 6 szt.
b) ul. Podhalańska przy ul. Bieszczadzkiej
– dąb szypułkowy – 4 szt.
c) ul. Jana Pawła przy al. Kraśnickiej
– klon polny „Elsrijk” – 4 szt.

Konstantynów
a) ul. Jana Śnieżyńskiego przy al. Kraśnickiej
– klon pospolity „Royal Red” – 3 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 1 szt.
b) plac zabaw przy ul. Szwoleżerów
– klon czerwony „Red Sunset” – 8 szt.
– klon tatarski ssp. Ginnala – 4 szt.
– grujecznik japoński – 3 szt.
– śliwa wiśniowa „Nigra” – 3 szt.
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 3 szt.
c) al. Kraśnicka
– lipa drobnolistna – 2 szt.
d) ul. Paśnikowskiego
– brzoza brodawkowata „Crispa” – 3 szt.

Sławinek
a) skwer przy ul. Jaśminowej
– klon jawor – 6 szt.
– klon pospolity – 3 szt.
– jabłoń domowa – 6 szt.
– śliwa wiśniowa – 5 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 7 szt.
b) ul. Baśniowa przy boisku
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 25 szt.

Sławin
a) ul. Sławinkowska, przed ZS 12
– lipa drobnolistna – 7 szt.
b) ul. Willowa przy ul. Tarasowej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 9 szt.
c) ul. Agronomiczna
– brzoza brodawkowata – 5 szt.
– grab zwyczajny – 1 szt.
– wiąz szypułkowy – 4 szt.

Szerokie
a) ul. Nałęczowska
lipa drobnolistna „Greenspire”- 33 szt.
b) wzdłuż ul. Wądolnej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 4 szt.
– buk pospolity „Dawyck Gold” – 9 szt.
c) al. Solidarności
– brzoza brodawkowata – 8 szt.
– grab zwyczajny – 1 szt.
– wiąz szypułkowy – 3 szt.

Wieniawa
a) ul.Weteranów od ul. Łopacińskiego do ul. Sowińskiego
– klon jawor – 44 szt.

Czechów Południowy
a) al. Kompozytorów Polskich przy al. Smorawińskiego
– klon pospolity „Princeton Gold” – 18 szt.
– klon pospolity „Royal Red” – 18 szt.

Czechów Północny
a) teren przy ul. Harnasie
– jabłoń purpurowa – 6 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.
– śliwa wiśniowa – 9 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 4 szt.
b) ul. Zelwerowicza i ul. Gorczańska
– lipa drobnolistna – 24 szt.

Kalinowszczyzna
a) wzdłuż ul. Lwowskiej – od ul. Okrzei do Lidla
– wiśnia piłkowana – 3 szt.
– śliwa wiśniowa – 5 szt.
– klon jawor – 3 szt.
b) teren przy ul. Andersa – przy os. Perła Kaliny
– klon zwyczajny – 16 szt.

Stare Miasto
a) wzdłuż al. Tysiąclecia
– wiśnia piłkowana „Kanzan” – 13 szt.
b) Plac Zamkowy
– klon jawor – 15 szt.

Tatary
a) teren pomiędzy amfiteatrem a ul. Gospodarczą 10 i 14
– klon pospolity „Royal Red” – 7 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 2 szt.
– wiśnia piłkowana – 7 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 2 szt.
– głóg jednoszyjkowy – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

Ponikwoda
a) ul. Magnoliowa przy al. Spółdzielczości Pracy
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 15 szt.

Hajdów – Zadębie
a) skrzyżowanie ul. A. Grygowej z ul. Metalurgiczną
– klon jawor – 7 szt.
– klon czerwony „Red Sunset” – 5 szt.
– jabłoń purpurowa – 10 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 3 szt.
– śliwa wiśniowa – 8 szt.
– brzoza brodawkowata – 12 szt.
b) ul. A. Grygowej – plac zabaw przy osiedlu socjalnym
– lipa drobnolistna – 3 szt.
– klon jawor – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

Felin
a) teren między blokami ul. Zygmunta Augusta 21 i 25
– klon pospolity „Royal Red” – 5 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 11 szt.
b) wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” a ul. Zygmunta Augusta 11-13
– klon pospolity „Royal Red” – 13 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 4 szt.

Kośminek
a) plac zabaw przy ul. Skrzynickiej
– klon pospolity „Royal Red” – 4 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
– klon jawor – 3 szt.
– kasztanowiec czerwony – 2 szt.
– wiąz pospolity – 5 szt.
– śliwa wiśniowa – 3 szt.
– jabłoń domowa – 3 szt.
– brzoza brodawkowata – 14 szt.

Bronowice
a) ul. Łęczyńska przy ul. Fabrycznej
– lipa drobnolistna – 2 szt.
b) cz. 1 al. Wincentego Witosa – rozszerzenie wzdłuż ul. Chemicznej i ul. Krańcowej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 14 szt.
c) cz. 2 al. Wincentego Witosa – wzdłuż pasa rozdzielającego
– platan klonolistny „Alphen’s Globe” – 18 szt.
– śliwa wiśniowa „Pissardii” – 12 szt.

Dziesiąta
a) ul. Wyścigowa na terenie przedszkola
– klon jawor „Worley” – 21 szt.

Abramowice
a) skrzyżowanie ul. Abramowickiej i ul. Powojowej
– klon pospolity „Royal Red” – 5 szt.
– klon pospolity „Drummondii” – 9 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 6 szt.
– klon czerwony – 3 szt.

Głusk
a) wzdłuż ul. Głuskiej od ul. Wygodnej
– brzoza brodawkowata – 19 szt.
b) ul. Głuska przy ul. Masarskiej
– lipa drobnolistna – 1 szt.
– wiśnia piłkowana – 4 szt.
– śliwa wiśniowa – 7 szt.
– brzoza brodawkowata – 4 szt.

Wrotków
a) ul. Nałkowskich przy ul. Zalewskiego
– lipa drobnolistna – 3 szt.
b) wzdłuż ul. Wolińskiego
– lipa drobnolistna – 7 szt.
c) róg ul. Wrotkowskiej i ul. Diamentowej
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
– klon jawor – 2 szt.
– klon pospolity „Royal Red” – 3 szt.

Za Cukrownią
a) skrzyżowanie ul. Lubelskiego Lipca ‘80 z al. Piłsudskiego
– lipa drobnolistna – 7 szt.
– śliwa wiśniowa – 6 szt.
– jabłoń domowa – 6 szt.

„Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Drzewa dla każdej dzielnicy” to projekt zgłoszony do VII edycji Budżetu Obywatelskiego, który w głosowaniu poprało 2238 mieszkańców.

W lubelskich dzielnicach zasadzą kilkaset drzew. Sprawdź gdzie W lubelskich dzielnicach zasadzą kilkaset drzew. Sprawdź gdzie W lubelskich dzielnicach zasadzą kilkaset drzew. Sprawdź gdzie

(fot. lublin112.pl, UM Lublin)

5 komentarzy

  1. „Trzeba najpierw zasadzić żeby można było później ciąć”

    Sun Tzu.

  2. Kolejny atak eko-oszołomów na nas kierowców. Drzewa trzeba wycinać, by budować hektary parkingów, bo nie ma gdzie parkować.

  3. Śródmieście – 0. SUPER!

  4. No, wzięli się do roboty

Z kraju