Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

W dzielnicach Szerokie i Hajdów-Zadębie powstaną nowe ulice

W przyszłym roku w dzielnicach Szerokie i Hajdów-Zadębie powstaną nowe drogi. Miasto podpisało umowę na budowę ul. Siewierzan oraz ogłosiło postępowanie na budowę dróg w rejonie ul. Hajdowskiej i Turystycznej. Obie inwestycje są realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

– Poprzez budowę nowych ulic w mieście, systematycznie rozwijamy sieć infrastruktury drogowej. Efektem rozpoczętej procedury przetargowej będą nowe drogi w dzielnicy Hajdów-Zadębie. Z kolei podpisana umowa na budowę ulicy Siewierzan rozpoczyna inwestycję, która zdecydowanie poprawi warunki i komfort korzystania z tej drogi oraz wpłynie na obsługę zlokalizowanych w tym miejscu posesji. Obie inwestycje to efekt współpracy z mieszkańcami. Zadania realizujemy w ramach inicjatywy lokalnej – to mieszkańcy wsparli finansowo opracowanie dokumentacji projektowej dla obu lokalizacji – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Ogłoszone postępowanie dotyczy dwóch dróg gminnych (022D i 023D) w rejonie ul. Hajdowskiej i Turystycznej. Łączna ich długość wyniesie około 620 m, a jedna z dróg (023D) zostanie zakończona placem nawrotowym. Drogi będą posiadały nawierzchnię bitumiczną. Poza jezdnią i chodnikami, prace przewidują również budowę zjazdów oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej, a także usunięcie kolizji elektrycznych. Obie nowe drogi będą miały bezpośrednie włączenie w ulicę Hajdowską. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 16 marca. Czas realizacji inwestycji to 12 miesięcy od podpisania umowy.

W ubiegłym tygodniu, Miasto podpisało również umowę na budowę ul. Siewierzan. Nowo wybudowana ulica będzie miała około 400 m długości i 5 m szerokości. Dodatkowo, po obu jej stronach powstaną chodniki o szerokości 2 m. Na końcu jezdni o nawierzchni bitumicznej powstanie plac nawrotowy. Ogłoszone postępowanie przewiduje także budowę ciągu pieszego w kierunku ul. Wołynian o szerokości 3 m i długości około 70 m, jak również budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m i długości ponad 60 m, wykonanego z kostki brukowej. Wraz z nową drogą zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura, czyli odwodnienie, oświetlenie, kanalizacja sanitarna oraz wodociąg. Wykonawca usunie także kolizję z gazociągiem. W ramach zadania wykona też oznakowanie poziome i pionowe. Zakończenie inwestycji wyznaczono na 23 lutego 2023 r. Koszt umowy to blisko 2,3 mln zł.

W dzielnicach Szerokie i Hajdów-Zadębie powstaną nowe ulice

(fot. UM Lublin)

2 komentarze

  1. W osiedlach domkowych typu Szerokie nie ma sensu budować typowych ulic miejskich, tj. chodnik + jezdnia + chodnik. Chodniki robią za parkingi, przejść się po nich i tak nie da, a utrudnia to tylko parkowanie, bo trzeba wjeżdżać na krawężnik.
    Może lepsze byłoby ustanowienie strefy zamieszkania, bez podziału ulicy na jezdnię i chodniki, z wyznaczonymi tam miejscami postojowymi.
    Inna sprawa jest jeszcze taka, że w każdym domu jest 1 albo 2 miejsca na samochód + podjazd, a samochody i tak parkują na chodniku.
    Jeżeli ludziom nie chce się otwierać bramy, parkować i martwić tym, że ktoś zaparkuje na wjeździe i zablokuje wyjazd, to po co budować garaż w takim domu. Tym bardziej, że przeciętny samochód ma wartość kilku metrów kwadratowych, miejsce postojowe z dojazdem wymaga kilkunastu metrów kwadratowych, więc garaż wychodzi 10 razy drożej niż samochód w którym go trzymamy. To jakby kartofle nosić w jedwabnym worku.

  2. ale stara mapa