Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Trzecia pod względem przychodów spółka w Polsce przenosi się do Lublina. Miasto i region mają na tym zyskać

Redukcja kosztów oraz lepszy dostęp do pracowników mają stać za decyzją o przeniesieniu siedziby Polskiej Grupy Energetycznej do Lublina. Dla naszego regionu oznacza to dodatkowy wpływy z podatków.

W środę odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Energetycznej. Jest to trzecia pod względem przychodów, tuż po PKN Orlen i Jeronimo Martins, firma w Polsce. W trakcie spotkania podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby spółki z Warszawy do Lublina.

Jak wskazano w przyjętej uchwale, ma to pozwolić na pozyskiwanie nowych pracowników na atrakcyjnym pod względem dostępności i kosztów rynku lubelskim. Obecnie uwarunkowania rynkowe w świecie post-COVID przekładają się bowiem na zwiększoną presję na pozyskiwanie talentów, „zwłaszcza na wysokokonkurencyjnym rynku warszawskim”.

Spółka nie ukrywa, że zmaga się z problemem rotacji pracowników. Tylko w ubiegłym roku blisko 10 proc. z nich postanowiło zmienić pracę. To w połączeniu z problemami w zatrudnieniu nowych osób może doprowadzić do naruszenia ciągłości biznesowej, a także ograniczyć szansę na skuteczną konkurencję na rynku.

Przeprowadzka nie oznacza przeprowadzki zarządu oraz pracowników ze stolicy na Lubelszczyznę. Biura w dalszym ciągu będą zlokalizowane w Warszawie. Jednak jak wskazują specjaliści z branży, po wydzieleniu aktywów węglowych ze spółek elektroenergetycznych, w PGE największym majątkiem będzie dysponować dystrybucja. A to właśnie jej siedziba znajduje się w Lublinie. Dlatego też decyzja nie mogła być inna.

Dzięki zmianom sporo zyska też nasz region. Mowa tu o wpływach z podatku CIT, które są jednym z ważniejszych źródeł dochodu dla Urzędu Marszałkowskiego, oraz podatku dochodowego od osób prawnych, jaki będzie trafiał do budżetu miasta.

W skład Polskiej Grupy Energetycznej wchodzą m.in. kopalnie węgla brunatnego w Bełchatowie i Turowie; cztery elektrownie: Dolna Odra, Opole, Turów i Bełchatów; elektrociepłownie w Szczecinie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Gorzowie, Pomorzanach i Bydgoszczy; 36 elektrowni wodnych; 10 farm wiatrowych; a także spółki: PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Systemy, PGE Dom Maklerski, PGE EJ 1 oraz Exatel. PGE wytwarza około 40% krajowej produkcji energii elektrycznej, dostarcza ją również do około 5 milionów użytkowników.

(fot. PGE)

21 komentarzy

  1. To taki zabieg PR. Gdyby i zarząd przeniósł się do Lublina to byłoby sensowne. A tak będzie : PGE w Lublinie zarząd w Warszawie.

  2. niby co zyskać? przenoszą się bo mją tu tanią siłę roboczą! która bedzie tyrać za najniższą krajową taki jest fakt ! przecież prawie całe „infolinie” różnych firm mają siedzibę w Lublinie. Zawsze był tu i bedzie wyzysk szarego człowieka!