Sobota, 25 maja 202425/05/2024
690 680 960
690 680 960

Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie prowadzi nabór kandydatów do służby przygotowawczej. W 2018 roku planuje się przyjąć do służby 90 funkcjonariuszy.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W I etapie postępowania kwalifikacyjnego zostanie dokonany przegląd złożonych przez kandydata dokumentów oraz w oparciu o nie zostanie wystawiona wstępna ocena w zakresie spełnienia przez niego wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, podanie zostanie zwrócone w celu poprawienia lub uzupełnienia.

Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału w kwestii kontynuowania postępowania kwalifikacyjnego kierowany jest na:

– wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby,
– testy psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata (test trwa około 6 godzin) – w przypadku, gdy kandydat zgłosi się na badanie w złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu spowodowanym m.in. zaburzeniem po sytuacji traumatycznej (przeżyciu lub byciu świadkiem traumatycznego przeżycia) ma obowiązek poinformowania o tym przeprowadzającego badanie psychologiczne, a psycholog ma prawo nie przeprowadzić przedmiotowego badania,
– badania psychofizjologiczne.

Ponadto kandydat zostanie objęty procedurą ustalającą, iż daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną wykonane sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym. I etap postępowania kwalifikacyjnego kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach prowadzonego I etapu postępowania kwalifikacyjnego istnieje możliwość odbycia przez kandydata próbnego testu sprawności fizycznej na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu postępowania. Udział w przedmiotowym teście jest nieobowiązkowy.

II etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Składa się on z:
– testów pisemnych obejmujących test z wiedzy ogólnej oraz test ze znajomości języka obcego,
– testu sprawności fizycznej,
– rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest do rejonowej komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
– posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
– o nieposzlakowanej opinii,
– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystająca w pełni z praw publicznych,
– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podczas szkolenia przygotowawczego do służby w jednym z ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej, każdy kandydat otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 złotych netto, które na początku służby wzrasta do 2600 zł netto.

2018-02-01 09:32:31
(fot. NOSG)

11 komentarzy

 1. w sumie kurde żadne piniondze za takie postępowanie kwalifikacyjne i poźniejszą trudną służbę. Choć pieniądze to nie wszystko….

 2. Ta… Ciekawe… 2tys na kursie i 2.6 tys po kursie… W praktyce 1.8 na kursie po kursie 2.4tys i trzeba dojechac do pracy zazwyczaj 70 – 100km w jedna strone

 3. Śmieszne pieniadze

 4. co 6 miesiecy nabory do tej sluzby, praca za okolo 2 tys zl miesiecznie.wychodzi na to ,ze nowo przyjeci b, szybko rezygnuja z tej sluzby, a moze sa inne przyczyny tego stanu rzeczy ?

  • Nie przyszło ci do głowy, że jest zbyt mało strażników do pilnowania naszej wschodniej granicy dlatego jest nabór i zwiększanie obsady? Nadto, czy jest możliwość jednorazowego wyszkolenia dużej liczby strażników? Do szkół też są nabory co rok a nie co dwa. Z drugiej strony, za komuny były Wojska Ochrony Pogranicza. Kto zlikwidował tę formację i w jakim celu? Podobnie z innymi jednostkami. Polska została praktycznie zdemilitaryzowana. Siemoniak do uzbrojenia wprowadzał Tablice Mendelejewa. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Trzeba bardziej uszczelnić wschodnią granicę a do tego jest potrzebna wykwalifikowana kadra. Za zachodnią, wylęga się jakiś dziwny twór i nie jest on w stosunku do nas nastawiony pokojowo.

 5. rodzinka.pl

 6. I jak by ruski szedł to na pierwszy odstrzał, złapiesz przemytnika też do odstrzału

 7. Jeżdzę solówką wkoło Lublina,na rękę 4000zł miesięcznie,codziennie w domu, praca +- 10godzin A oni się dziwią że nie ma komu robić za 2600, co i tak pewnie w dniu wypłaty zobaczy ze 2300…Biedny kraj,

  • To masz tak samo jak za granica, przynajmniej niz jak bys pracowal np. w Edinburgh i byl natywny (to nie jest faktor w sumie), no i uwzgledniajac roznice w cenach. Co rozwozisz ta solowka?

 8. Ha ha ha wzrośnie wynagrodzenie…… Chyba garb urośnie prędzej 1760 na kursie 2200 po powrocie i jedziesz noce i święta na karmimatce pod krzakiem.