Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

Studencie zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia. Zrobić to może w imieniu studenta rodzic lub uczelnia.

– Należy pamiętać, że student podejmujący zatrudnienie (np. w okresie wakacji) na umowę o pracę nabywa własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym wygasa wcześniejszy tytuł jako członka rodziny. Dlatego po rozpoczęciu pracy student winien zostać wyrejestrowany przez pracodawcę rodzica. Zaś po zakończeniu umowy, obowiązkiem rodzica albo uczelni jest ponowne zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tego nie zrobi, straci prawo do bezpłatnego leczenia – tłumaczy Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Niestety, wciąż zdarza się, że rodzice o tym zapominają i kiedy dziecko idzie do lekarza, wtedy dowiadują się, że nie ma ubezpieczenia. Dlatego warto o tym pamiętać zawczasu, zanim okaże się, że w placówce ochrony zdrowia pojawi się problem z bezpłatną opieką medyczną.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Student, który nie ukończył 26 lat, a nadal się uczy i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica/dziadków, jako członek rodziny. Jeśli rodzic jest nieubezpieczony albo student ukończył 26. rok życia a nie pozostaje w związku małżeńskim, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia, na jego wniosek. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być ubezpieczony jako członek rodziny nawet, gdy skończy 26 lat.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Ma na to 7 dni od dnia, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.

Dodaj komentarz

Z kraju