690 680 960

Straż Miejska poszukuje chętnych do pracy. Na początek 2400 zł brutto

Straż Miejska Miasta Lublin ogłosiła nabór na stanowisko strażnik miejski. Do objęcia jest 17 etatów. 20 listopada mija termin składania dokumentów aplikacyjnych.

O pracę w Straży Miejskiej w Lublinie może ubiegać się osoba mająca ukończone 21 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie. Kandydat musi być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo atutem będzie:
– wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrony środowiska, pedagogika,
– udokumentowane, ukończone kursy i szkolenia: znajomość języków obcych, języka migowego, szkolenia z zakresu: samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy, obsługi komputera,
– udokumentowane uprawnienia specjalistyczne: ratownika medycznego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, instruktora sztuk walki, instruktora rekreacji ruchowej, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, prawo jazdy min. kat. B
– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (Policja, Żandarmeria wojskowa).

Na początek strażnik miejski może liczyć na 2400 zł brutto, staż pracy wpływa na dodatek do pensji. Pierwsza umowa zawarta jest na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe, po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie po ww. szkoleniu możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 2650 zł brutto, możliwość dalszych awansów, „13-sta pensja”, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe, bezpłatny basen, bezpłatne zajęcia z samoobrony z elementami technik i taktyk interwencji, zniżki na wydarzenia sportowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski – aplikant” w terminie do dnia 20.11.2018 r.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej Miasta Lublin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Straż Miejska Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin. Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin lub datę stempla pocztowego.

(fot. lublin112.pl)

44 komentarze

  1. tyle to ja miesięcznie na roksie zostawiam:)

  2. Proszę państwa taka pensja to o wiele zawyżona. Biorąc pod uwagę fakt że jeździ się służbowym samochodem na sygnale z kat. B. Mało tego wypisuje się mandaty za byle co. Przepraszam Strażnicy miejscy powinni pracować za satysfakcję i przyjemność wykonywanej pracy. A tak szczerze to ta firma powinna być rozwiazana a obowiązki przejąć policja zamiast jeździć dookoła ronda przy Zamku i wydłużać korki.

  3. No już lecę haha

  4. ILE ??? Brutto ??? No,no,no…

  5. Kpina 2400 brutto was chyba poje….

Kursy walut

  • USD 3.991zł 0.25%
  • GBP 5.0557zł 0.41%
  • EUR 4.3494zł 0%
  • CHF 4.567zł 0.35%

Polub nas