Czwartek, 22 lutego 202422/02/2024
690 680 960
690 680 960

Stan ulicy Sławinkowskiej jest fatalny, ale lepiej nie będzie. Miasto planuje jedynie doraźne remonty (zdjęcia)

Truizmem jest twierdzenie dotyczące złego stanu dużej części nawierzchni ulic w Lublinie. Nie dziwi więc fakt, że zarówno zmotoryzowani, jak i piesi korzystający z ul. Sławinkowskiej, nie tylko nie są zadowoleni z jej stanu, ale wręcz złorzeczą pod adresem instytucji odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

Miasto wprawdzie zdaje sobie sprawę z takiej rzeczywistości, ale ma też inne swoje racje.

– Zdajemy sobie sprawę, że ul. Sławinkowska, podobnie jak inne ulice w mieście, wymaga przebudowy – tłumaczy Justyna Góźdź z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. – Dlatego sukcesywnie staramy się zabezpieczać środki w budżecie miasta na kolejne remonty, przebudowy lub budowy dróg. Proces ten jest rozłożony w czasie ze względu na możliwości pozyskania finansowania projektów inwestycyjnych, tak ze źródeł własnych, jak i zewnętrznych.

Są też, jak się okazuje, przyczyny niezależne od lubelskiego ratusza.

– Dodatkowo na stan finansów miasta znacząco wpływają wprowadzane w ostatnich latach zmiany w przepisach podatkowych, niedoszacowanie zadań zlecanych samorządom przez administrację centralną, czy nadal trwająca pandemia, skutkujące znaczącym uszczupleniem wpływów do budżetu miasta – wylicza negatywne przyczyny Justyna Góźdź. – Priorytetyzując niezbędne do wykonania zadania, skupiamy się na dokończeniu realizacji projektów wcześniej rozpoczętych i inwestycjach najistotniejszych z punktu widzenia podstawowego układu komunikacyjnego w Lublinie. Nowe inwestycje będą analizowane do wprowadzenia w kolejnych budżetach miasta lub realizowane w przypadku pozyskania na nie dodatkowego finansowania.

Taki stan funduszy miasta oraz koncentracja środków na innych zadaniach nie stwarza dobrych perspektyw ukierunkowanych na unormowanie warunków drogowych na ul. Sławinkowskiej, która jest, jak wiadomo, osią komunikacyjną na linii łączącej Lublin z Marysinem-Natalinem, a dalej ze Snopkowem.

– Tym samym remont ul. Sławinkowskiej został odłożony w czasie – szczerze przyznaje Justyna Góźdź.

A jednocześnie przedstawicielka ratusza wyjaśnia, iż fundusze miejskie zostaną skierowane na dwie inne inwestycje w tym rejonie Sławina:

– Aktualnie miasto przygotowuje się do budowy przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, co poprawi skomunikowanie tej części Lublina. Inwestycja obejmować będzie wykonanie ulicy dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu dla każdego kierunku, z obustronnymi chodnikami i drogami rowerowymi. Ponadto, wraz z budową ulicy planowane jest wykonanie: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. W związku z budową planowana jest również przebudowa skrzyżowania z ul. Sławinkowską i ul. Zbożową. Nowe skrzyżowanie będzie miało formę ronda – dodaje.

Internauci sygnalizują nie tylko fatalny stan nawierzchni na ul. Sławinkowskiej, ale i miejsca świadczące o braku logiki przy wykonywaniu pewnych fragmentów chodnika w tym rejonie.

– W ubiegłym roku wybudowano chodnik na fragmencie ul. Sławinkowskiej – przyznaje Justyna Góźdź. – Po dokonanych odbiorach tego zadania, wykonawca został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości. Prace zostaną wykonane na wiosnę. Wówczas również, w trakcie planowanych docelowych pozimowych napraw dróg, zostaną wypełnione największe ubytki.

Nie szybko więc stan nawierzchni ul. Sławinkowskiej ulegnie zasadniczej poprawie. Ratusz nawet nie stara się bliżej określić ten termin. Dla mieszkańców tamtej dzielnicy pozostaje zatem jedynie nadzieja na to, że korekta nieprawidłowości zaistniałych przy budowie chodnika nastąpi szybko, zaś naprawa „dziur” w jezdni będzie miała trwały charakter i nie będzie wymagać korekty po kolejnych kilku miesiącach.

– Należy mieć na uwadze, że do momentu kompleksowej przebudowy ul. Sławinkowskiej, wszystkie działania będą mieć charakter doraźny – potwierdza przedstawicielka lubelskiego ratusza. – W pierwszej kolejności konieczne jest wykonanie odwodnienia, które umożliwi zbieranie wody z ulicy i wyeliminuje jej gromadzenie na jezdni. A tego typu zadania wchodzą już w zakres przebudowy, a nie prac remontowych.

(fot. tekst Leszek Mikrut)

12 komentarzy

  1. I bardzo dobrze. Tam mieszkają takie narodowe czempiony jak czarnek, czy kolejny z tej bandy orzeł – mulawa. Niech jeżdżą po dziurach.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo