Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Sprawdzian braku lęku wysokości. To jeden z etapów naboru do tej służby (zdjęcia)

Z początkiem roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbył się kolejny etap naboru do służby. Jednym z zadań do wykonania przez kandydatów na strażaków był sprawdzian braku lęku wysokości.

3 stycznia 2024 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbył się kolejny etap naboru do służby – sprawdzian braku lęku wysokości.

Sprawdzian polegał na samodzielnym wejściu na wysokość 20 metrów na drabinę ustawioną pod katem 75°, następnie kandydat musiał samodzielnie zejść z drabiny. Próba była przeprowadzana z asekuracją. O bezpieczeństwo kandydatów dbali ratownicy z JRG w Łęcznej. Wcześniej kandydaci musieli przejść pozytywnie próbę wydolnościową (BEEP TEST) oraz próby sprawnościowe – podciąganie się na drążku i bieg po kopercie.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w PSP składa się z następujących etapów: ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym; test sprawności fizycznej; rozmowa kwalifikacyjna oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego: test wiedzy; test kompetencyjny; sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) oraz sprawdzian z pływania.

7 komentarzy

  1. Na niewiele się te umiejętności zdadzą, gdy wozy strażackie nie będą w stanie dojechać. A większość dróg pożarowych robi za parkingi.

  2. Takie testy to jawna dyskryminacja osób z lękiem wysokości. Gdzie jest ministra do spraw równości?

  3. A kobiety też przyjmują?

    • Oczywiście, że przyjmują. W PSP służy wiele kobiet, nie tylko w biurze, ale i na podziale bojowym. Wbrew pozorom radzą sobie równie dobrze jak mężczyźni.. a czasami nawet i lepiej 😉

  4. Fajnie jestem odważna i wysportowana tylko widok krwi powoduje u mnie mdlosci.

Dodaj komentarz

Z kraju