Sprawdź czy twój dowód osobisty jest ważny

Należy pamiętać, że w roku 2014 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2004 r. na okres 10 lat. Warto sprawdzić swój dowód przed wizytą w banku lub przed planowanym załatwianiem spraw urzędowych.

Warto sprawdzić termin ważności swojego dowodu osobistego. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Jednocześnie przypominamy, iż dowód osobisty traci ważność także w przypadku zmiany danych, które są w nim uwidocznione.

Od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Aby wymienić dowód należy wypełnić wniosek oraz załączyć zdjęcia.

Wymagane załączniki

– dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
– w przypadku zmiany danych:
odpis aktu urodzenia,
odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
-na żądanie organu – do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (poświadczenie obywatelstwa polskiego lub kserokopia ważnego paszportu polskiego poświadczona notarialnie).

Potrzebny jest również do wglądu dowód osobisty podlegający wymianie.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców
– ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 18, 19, 20 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1038
tel. 81 466 1039
tel. 81 466 1040

Biuro Obsługi Mieszkańców
– ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2 (parter)
20-609 Lublin
tel. 81 466 1063
tel. 81 466 1064

Biuro Obsługi Mieszkańców
– ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 4
20-243 Lublin
tel. 81 466 1075

Biuro Obsługi Mieszkańców
– ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 5
20-553 Lublin
tel. 81 466 1047

Godziny przyjęć interesantów:
– poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
– środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Obecnie nie ponosi się opłat za wymianę dowodu osobistego.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

Wnioskodawca odbiera dowód osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, w którym wniosek został złożony:

– ul. Wieniawska 14, stanowisko nr 18, 19, 20 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1038
tel. 81 466 1039
tel. 81 466 1040.

– ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2 (parter)
20-609 Lublin
tel. 81 466 1063
tel. 81 466 1064.

– ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 4
20-243 Lublin
tel. 81 466 1075

– ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 5
20-553 Lublin
tel. 81 466 1047

Godziny przyjęć interesantów:
– poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
– środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Termin złożenia

1) W razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia aktu małżeństwa.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.
UWAGA: po upływie 3 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę dowód osobisty zostanie z urzędu unieważniony. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
2) W razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie.
3) W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego – należy wystąpić o jego wymianę nie później niż na 30 dni przed upływem ważności dokumentu.

Termin załatwienia sprawy zazwyczaj wcześniej niż 1 miesiąc – w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

W razie wątpliwości informacji dotyczących wydania dowodu osobistego uzyskać można pod numerami telefonów:
81 466 3535
81 466 3526.

Teraz bierzemy dowody osobiste do ręki i patrzymy czy już czas na wymianę !

2014-01-15 21:39:56
(fot. MSW)

Komentarze wyłączone

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.8198zł 0.7%
  • GBP 5.3015zł 0.03%
  • EUR 4.5503zł 0.43%
  • CHF 4.158zł 0.18%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  „Rozkopaczew na Off-road-zie”: Trzydniowa impreza o wyjątkowo szczytnym celu
  Komicy wystąpią w Plenerze
  Powitanie wakacji nad zalewem Zimna Woda w Łukowie
  Powitalnie Lata w Krasnymstawie. Na scenie Słowianki, Solaris i Sztywny Pal Azji
  Noc Świętojańska w Jaszczowie. Będzie puszczanie wianków i pokazy ognia