690 680 960

Spotkanie wiceministrów Polski i Ukrainy na granicy w Dorohusku

Wczoraj w Dorohusku wiceminister infrastruktury Rafał Weber spotkał się z wiceministrem rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Serhiyem Derkachem, który sprawuje urząd od 7 lutego 2023 r. Tematem rozmów były inwestycje w infrastrukturę drogową i zagadnienia bilateralnej współpracy w obszarze międzynarodowego transportu drogowego.

Wiceminister Rafał Weber przestawił infrastrukturalne plany inwestycyjne, które mogą być realizowane we współpracy ze stroną ukraińską. Poruszono między innymi kwestie wspólnej aplikacji o dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na projekty infrastrukturalne na granicy, zarówno drogowe, jak i kolejowe.

W czerwcu 2023 r. jest oczekiwana decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę odpraw na przejściach drogowych w Dorohusku i Medyce. Omówiono możliwość wspólnego aplikowania o środki CEF w ramach kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w 2023 r., w celu poprawy przepustowości przejść granicznych oraz rozwoju polsko-ukraińskich połączeń na sieci TEN-T.

Strona ukraińska zwróciła się ponadto z prośbą o wsparcie w postaci możliwości zapoznania się z polskimi doświadczeniami w zakresie średniookresowych strategicznych planów infrastrukturalnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i prac polskich służb, w tym w zakresie organizacji przewozów pasażerskich.

(fot. źródło MI)

13 komentarzy

  1. Ciekawe czy nasz przywiózł ze spotkania jakiegoś boombox a 😂

  2. Co tym razem oddaliśmy? Bo tak zdaje się kończy się każde spotkanie naszych władz z przedstawicielami Ukrainy. Coś oddajemy. Taka nowa polska tradycja. Może by tak oddać wszystkich osłów z wiejskiej. Od lewa do prawa?

Kursy walut

  • USD 4.3742zł 1.7%
  • GBP 5.3417zł 0.85%
  • EUR 4.6911zł 0.2%
  • CHF 4.7623zł 1.39%

Polub nas