Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

Do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w ostatnim czasie trafiło kilka niezwykłych znalezisk archeologicznych. Specjaliści datują je na X-XI wiek, czyli okres ekspansji Bolesława Chrobrego na teren Lubelszczyzny.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej poinformowało o niezwykłych odkryciach archeologicznych w rejonie Goraja. Natrafiono tam na artefakty datowane na X-XI wiek, czyli okres ekspansji Bolesława Chrobrego na teren Lubelszczyzny.

Znalezisko składa się z topora, całego wędzidła dwuczłonowego, trzech fragmentów innych tego typu elementów, grotu strzały, ostrogi oraz krzesiwa kabłąkowego. Są to przedmioty wykonane z żelaza. Oprócz tego do muzeum trafiła ołowiana plomba typu drohiczyńskiego. Jednak najciekawszym przedmiotem jest topór. Tego typu zabytki są bardzo rzadkie na terenie Polski. Podobny topór został odnaleziony na Pomorzu Zachodnim.

– Nasz egzemplarz możemy datować na X-XI wiek. Być może jest on świadectwem ekspansji na pocz. XI wieku Bolesława Chrobrego na teren Lubelszczyzny. Nieco szerzej należy datować wędzidła, choć nie jest wykluczone,że pochodzą również z tego okresu. Natomiast grot strzały, ostroga oraz krzesiwo reprezentują typowe formy dla pogranicza polsko-ruskiego co się wiąże z funkcjonującymi na wschód od znaleziska tzw. Grodami Czerwieńskimi. Nie bez znaczenia jest fakt, że zabytki zostały znalezione w bliskiej odległości od zespołu osadniczego w Goraju, który to został wymieniony pośrednio w 1244 roku w kontekście walk polsko-ruskich – wyjaśnia Daniel Tereszczuk z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Plomba ołowiana widoczna na zdjęciu, może być dowodem na funkcjonowanie na terenie Roztocza Zachodniego, dalekosiężnego szlaku handlowego łączącego Europę Wschodnią z księstwami polskimi, a nawet terenami położonymi we współczesnych Czechach i Niemczech.

O odkryciu zostały powiadomione służby konserwatorskie. Wszystkie znaleziska można obejrzeć na wystawie archeologicznej znajdującej się w Muzeum.

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

Sensacyjne znaleziska archeologiczne w okolicach Goraja (zdjęcia)

(fot. Daniel Tereszczuk MZB)

Komentarze wyłączone

Wiadomości z info112