Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Samorządowcy z naszego regionu pod lupą CBA. Jest wniosek o odwołanie czterech osób

Dwóch członków Zarządu Powiatu, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego oraz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego zdaniem CBA nie stosowało się do przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej. Są wnioski o ich odwołanie.

W ostatnim czasie funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kontrole związane z tzw. ustawa antykorupcyjną. Chodziło o sprawdzenie, czy osoby pełniące funkcje publiczne przestrzegają zakazów związanych z zajmowaniem innych stanowisk. Przepisy określają bowiem, że osoby te nie mogą być: członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz spółdzielni z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, oraz członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

To samo dotyczy zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. Nie mogą też posiadać więcej niż 10% akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Funkcjonariusze mieli zastrzeżenia wobec czterech osób. Przeprowadzone czynności wykazały bowiem, że trzy osoby pełniąc funkcje publiczne prowadziły jednocześnie działalność gospodarczą, czym naruszyły ustawę antykorupcyjną. Chodzi o Wacława Gajewskiego Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, Marka Katę Członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie oraz Lucjana Bednarza Członka Zarządu Powiatu w Zamościu. Czwartą osobą jest Andrzej Maj pełniący funkcję Prezesa Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego. Jak ustalili kontrolerzy CBA, w trakcie pełnienia funkcji posiadał więcej niż 10% udziałów przekraczających 10% kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego.

Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało już wnioski o ich odwołanie z zajmowanych stanowisk.

(fot. CBA)

8 komentarzy

 1. Zapraszamy do Urzędu Gminy Konopnica.

 2. Marian rób porządek skoro koledzy się odwrócili

 3. Pisiory tną swoich?

  • Roobin(nie hoody)

   A masz coś przeciw temu???? Poprzednicy nikogo nie rozliczali( niektórzy ministrowie z lubelskiego) głośno mówili ,,Państwo jakie państwo, pier..ol to”

   • Tną bo koryta brakuje, kradna jeszcze wiecej niż poprzednicy to i nie dziwota, że żłoba nie starcza.

 4. Górki Czechowskie sprawa dla CBA

 5. A co z prezesem pgk w Zamościu jakoś ucichło, chyba już pod dywanem sprawa