Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Remontują już pół roku, jednak do półmetka prac jeszcze trochę brakuje (zdjęcia)

Obecnie zaawansowanie prac związanych z przebudową Al. Racławickich wynosi blisko 40 proc, jak planują drogowcy, do końca roku ma to być już blisko 60 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu 2021 r.

Pod koniec października minie pół roku od rozpoczęcia prac związanych z przebudową Al. Racławickich oraz ul. Lipowej i Poniatowskiego w Lublinie. Zaawansowanie prac na tej kluczowej dla miasta inwestycji zbliża się do 40 proc. Ratusz przedstawił właśnie, co zostało już wykonane a co pozostaje jeszcze do zrobienia. Plan zakłada, że przebudowanych zostanie blisko 3900 m ulic i chodników, w tym 3300 m w ciągu podstawowym, oraz wykonanych zostanie około 4000 m ścieżek rowerowych. Wraz z ponownym otwarciem ulic po przebudowie, do użytkowania oddanych zostanie 13 sygnalizacji świetlnych, w tym trzy nowe na ulicach Grottgera, Rowerowej oraz Puławskiej. Docelowo powstanie ponad 6 km nowej kanalizacji deszczowej. Obecnie wykonano już blisko 4000 m kanałów. Z kolei kompletna sieć gazowa wynosi ponad 2 km i jest już ukończona.

Na Alejach Racławickich finalizowane są prace w zakresie kanalizacji deszczowej. W tym przypadku zaawansowanie prac wynosi ponad 80%. W rejonie ronda Honorowych Krwiodawców powstaje zbiornik na deszczówkę o długości 170 m. Pomieści on 140 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki. Równolegle realizowane są prace związane z podbudową i wykonaniem nawierzchni jezdni. Obecnie ich wykonanie jest na poziome 35%, z kolei stan zaawansowania prac dotyczących chodników to 40%. Wykonano też 30% podbudowy ścieżek rowerowych oraz rozpoczęto układanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej. Zatoki przystankowe zlokalizowane przy KUL-u, Państwowej Szkole Budownictwa i Geodezji oraz Szpitalu Wojskowym mają już gotowe betonowe nawierzchnie, w ich obrębie trwają prace brukarskie. Jednocześnie montowane są nowe słupy trakcji trolejbusowej. Ustawiono już ich 70 z zaplanowanych 190. Gotowe jest już uzbrojenie podziemne do sygnalizacji świetlnej.

Na ulicy Lipowej przebudowano już sieć gazową, kanalizację sanitarną, sieć energetyczną oraz wodociąg. Gotowy jest również zbiornik na deszczówkę o pojemności blisko 600 tys. litrów, która będzie odprowadzana do Czechówki oraz do Bystrzycy. Jednak po podpaleniu, jakie miało miejsce w pierwszej połowie września, konieczna jest wymiana kilku uszkodzonych części zbiornika. W 75% wykonano podbudowę nowej jezdni oraz ułożono warstwę wiążącą. Ustawiono także krawężniki i rozpoczęto budowę chodników po stronie ul. Sądowej. Aktualnie drogowcy budują studnię pod sygnalizację świetlną i fundamenty pod trakcję trolejbusową.

Gotowa jest już połowa Ronda Honorowych Krwiodawców. Posadowiono 10 słupów trakcyjnych, powstała podbudowa pod ścieżkę rowerową i chodnik, ułożono krawężniki oraz podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą nawierzchni. Aktualnie roboty drogowe trwają na III ćwiartce i są kluczowe z punktu widzenia przebudowy całego ronda. Obejmują one powstanie uzbrojenia podziemnego w postaci zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej. Powstają również elementy sygnalizacji świetlnej i trakcji trolejbusowej. Na al. Sikorskiego i al. Warszawskiej wykonano już oświetlenie na docelowych słupach. Gotowa jest również zatoka autobusowa przy al. Sikorskiego. Drogowcy zapewniają, że jeszcze przed zimą kierowcy będą mogli poruszać się po całym skrzyżowaniu.

Jeżeli chodzi o pozostałe ulice, czyli Poniatowskiego, Popiełuszki i Spadochroniarzy, od ul. Poniatowskiego w stronę Popiełuszki budowana jest kanalizacja deszczowa, gotowy jest gazociąg, ponadto poprowadzono wschodnią jezdnię ul. Poniatowskiego o długości 200 m ze ścieżką rowerową i chodnikiem oraz zatoką autobusową. Gotowa jest też druga strona ulicy, nowy odcinek ma długość 100 m. Na ul. Popiełuszki na odcinku w stronę al. Długosza wykonana jest już nawierzchnia do wysokości warstwy wiążącej wraz z chodnikami. Posadowiono także część fundamentów pod sygnalizację świetlną.

Z kolei w stronę ul. Junoszy, zakres prac obejmuje około 100 m fragment jezdni. Trwają tam prace związane z uzbrojeniem terenu. Natomiast na ul. Spadochroniarzy wykonano kanał deszczowy i na połowie jezdni, od strony Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, gotowa jest również podbudowa nowej nawierzchni. Na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do skrzyżowania z Al. Racławickimi, prowadzone są prace związane z podbudową i położeniem warstwy wiążącej. Powinny się one zakończyć z końcem października. Wówczas przywrócony zostanie ruch tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej.

Jak wyjaśnia Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, przebudowa Al. Racławickich to dla Lublina projekt priorytetowy. Obszar objęty planowaną inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Lublina, ale całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań pozwoli nadać priorytet transportowi publicznemu, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, a w konsekwencji skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy dzielnicami.

(fot. UM Lublin)

21 komentarzy

 1. Tu musi być jakiś błąd:
  „zbiornik na deszczówkę o długości 170 m. Pomieści on 140 tys. litrów wody”

  Zbiorniki projektuje się w formie bardziej zbliżonej do sześcianu, a nie robi takie „kiszki” – urządzenia o takich proporcjach wymiarów nazywa się rurami.
  Zbiornik o wymiarach: 2,8 x 6,0 x 9,0m pomieści tyle wody.

  • no chyba, że to jest właśnie taki „zbiornik rurowy” – ale o czymś takim nie słyszałem. Można oczywiście zrobić i taki zbiornik, ale jest to mocno nieoptymalne rozwiązanie. Jest bardzo duży stosunek powierzchni do objętości dla takich brył.
   To tak jakby w rurkę o małym przekroju wlać 1,5 litra wody. Jeżeli rurka będzie miała kilka km długości to ta wodą się oczywiście do niej zmieści. Ale jaki to ma sens kiedy można do tego wykorzystać 1,5 litrową butelkę?