690 680 960

Pracujący rolnicy pomijani przy udzielaniu unijnych dotacji. Rzecznik Praw Obywatelskich mówi o dyskryminacji

Aby otrzymać unijną dotację, rolnicy muszą być ubezpieczeni w KRUS-ie. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że jest to dyskryminacja osób, które poza pracą na roli podejmują dodatkowe działania zarobkowe.

W ostatnim czasie wielu rolników zwróciło uwagę, że aby otrzymać unijną dotację, muszą być ubezpieczeni w KRUS-ie. Tymczasem nie brakuje osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, będąc jednocześnie zatrudnionym w różnego rodzaju firmach. W wyniku tego ich składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne odprowadzane są do ZUS-u. Oznacza to, że są oni na dużo gorszej pozycji od rolników, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie z pracy na roli.

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego zaczęły wpływać skargi dotyczące nierównego traktowania w związku z realizacją pomocy finansowej udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Marcin Wiącek, po zapoznaniu się z przepisami podkreślił, że jest to dyskryminacja rolników, którzy obok swojej głównej działalności rolniczej poszukują dodatkowych źródeł dochodu.

Problem ten może dotyczyć znacznej liczby osób. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż w branży związanej z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (nie ma wyszczególnienia na poszczególne zawody) zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób. Również KRUS wskazuje, że coraz więcej rolników podejmuje dodatkową działalność zarobkową, przez co każdego roku ponad 1000 osób zostaje wykluczanych z ubezpieczeń w KRUS z powodu przekroczenia kwoty progowej podatku dochodowego.

– Konieczne jest odejście od systemów uprzywilejowujących osoby prowadzące wyłącznie działalność rolniczą w pełnym wymiarze. Należy przyjąć szerszą i bardziej elastyczną definicję rolnika opartą na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach. Nie powinno się wykluczać rolników którzy prowadzą także innego rodzaju działalność zawodową oraz rolników prowadzących działalność rolniczą w niepełnym wymiarze czasowym -podkreśla Marcin Wiącek.

Rzecznik Praw Obywatelskich, mając również zasadnicze wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW z konstytucyjnymi zasadami upoważniania do wydawania rozporządzeń, skierował do ministra rolnictwa i rozwoju wsi wniosek w tej sprawie. Chodzi o rozważenie wykreślenia warunku podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z kryteriów pomocy udzielanej w ramach PROW. Poprosił też, o wskazanie przepisów, w których taki wymóg taki jest obecnie przewidziany.

(fot. pixabay.com – zdjęcie ilustracyjne)

26 komentarzy

 1. przeciez wy macie kupę forsy i wy jeszcze macie czelność narzekać rolnicy?? sprzęty i działki po miliony złotych…

  • Janku to wszystko na kredyt który trzeba spłacać do końca życia.

  • Maszyny rolnicze to nie dobra luksusowe, to zwykłe narzędzia pracy. Klimatyzowane biura, samochody, autobusy jakoś nikomu nie przeszkadzają, nie kłują w oczy 😉

 2. Rzeczywiście jest to wielka niesprawiedliwość bo jedni już kupują kilkunasty ciągniki i narzędzia do niego a inni mniej majętni i muszący dopracować poza rolnictwem nie dostali żadnej pomocy. Czy nie można wprowadzić zachęt dla tych mniejszych rolników, którzy też pracują i to może nawet ciężej od wielkich obszarników. Czy nie może być zapis że oni również chociaż raz z czegoś skorzystają. Oni kiedyś nie dopuścili do głodu w naszym kraju, przeciwstawiali się kolektywizacji sowieckiej i na koniec zostali oszukani i zmarginalizowani.

 3. Chłop z dziada, pradziada

  Artykuł nieaktualny, spóźniony ze dwa lata. Rolnicy zatrudnieni mogą korzystać z dotacji np. RMG, ważne aby przychód z roli nie przekroczył dochodu z pracy. Artykuł celowo podany do wiadomości, aby wzbudzić fale komentarzy i poznać nastawienie społeczeństwa do takich osób. Eksperyment społeczny, dezinformacja, manipulacja.

 4. Poszkodowany chłopo-robotnik

  Dokładnie to jawne skur…….. mam gospodarstwo , ale muszę pracować na etacie gdyż nie utrzymałbym rodziny
  i mi się nie należy dotacja na maszyny , chociaż płacę podatki i to dużo wyższe niż rolnik SKANDAL

Kursy walut

 • USD 4.3254zł -0.52%
 • GBP 5.3279zł -0.59%
 • EUR 4.708zł -0.02%
 • CHF 4.7222zł 0.65%

Polub nas