Niedziela, 14 lipca 202414/07/2024
690 680 960
690 680 960

Policyjne podsumowanie 2021 roku. Lubelscy funkcjonariusze na I miejscu w kraju pod względem wykrywalności przestępstw kryminalnych

W środę odbyła się odprawa kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu Policji podsumowująca pracę policjantów w 2021 roku. Szef lubelskiego garnizonu Policji podziękował za bardzo dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Co ważne, lubelski garnizon Policji znajduje się na pierwszym miejscu w kraju pod względem wykrywalności przestępstw kryminalnych.

W odprawie, która została zorganizowana w formie wideokonferencji przewodniczył szef lubelskiego garnizonu Policji nadinspektor Artur Bielecki, udział Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak oraz Prokurator Okręgowy w Lublinie Robert Malicki. W naradzie uczestniczyli również zastępcy komendanta wojewódzkiego oraz komendanci miejscy i powiatowi lubelskiego garnizonu Policji, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy sekcji i zespołów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ponad 6 tys. osób w garnizonie

W lubelskim garnizonie obsadzonych jest 4966 policyjnych etatów, zaś pracę policjantów wspierają osoby zatrudnione na stanowiskach cywilnych. Stan etatowy tej grupy liczy 1255 osób. W minionym roku w realizowanych naborach w szeregi naszej formacji wstąpiło kolejnych 162 stróżów prawa. Wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego, pod koniec grudnia wyniósł 17. W 2022 roku wstępnie zaplanowano kolejne przyjęcia do służby, które odbędą się w pięciu terminach.

Służba na granicy

Lubelscy mundurowi w 2021 roku prowadzili intensywne działania na granicy polsko-białoruskiej. Na terenie woj. lubelskiego do działań zaangażowano (na zasadzie wielokrotności) ponad 40 tys. policjantów, z czego blisko 12 600 funkcjonariuszy skierowano bezpośrednio w rejon przygraniczny, a ponad 29 tysięcy – na punkty kontrolne. W wyniku działań wylegitymowano ponad 76 tysięcy osób, skontrolowano ponad pół miliona pojazdów. (522493), policjanci ujawnili 3800 wykroczeń i 20 przestępstw. Zatrzymanych zostało 9 osób. W związku z działaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie nielegalnej imigracji ujawniono 63 osoby nielegalnie przebywające na terytorium RP.

Przeciwdziałanie COVID-19

Dodatkowe obowiązki policjantom przyniosła walka z pandemią. Oprócz zaangażowania funkcjonariuszy w wypełnianie ustawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, policjanci byli zaangażowani do kontroli osób objętych izolacją i kwarantanną domową. W minionym roku funkcjonariusze zrealizowali ponad 4,5 miliona sprawdzeń takich osób. Z kolei w zakresie kontroli przemieszczania się, nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i twarzy, gromadzenia się i przemieszczania w transporcie zbiorowym, na terenie województwa lubelskiego policjanci podjęli blisko 70 tysięcy interwencji.

Lubelscy kryminalni najlepsi w kraju

Pierwsze miejsce w kraju Lubelska Policja zajmuje pod względem wykrywalności przestępstw kryminalnych na poziomie 78,3%, gdzie średnia krajowa wynosi 65,3%. Ogólna zaś liczba stwierdzonych w województwie przestępstw kryminalnych to 19 145. I miejsce w kraju pod kątem wykrywalności, kryminalni z województwa lubelskiego zajęli w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. (rozbój, kradzież, bójka i pobicie, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu). Ilość przestępstw stwierdzonych wyniosła w tej grupie 6809.

Statystyki przestępstw (wybrane kategorie)

Rozbój

– 184 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 95,2%. II miejsce w kraju.

W 2020 roku stwierdzono 203 przestępstwa rozboju z wykrywalnością 93,1%.

Bójka

– 166 przestępstw stwierdzonych w 2021 roku. Wykrywalność 96,4%. I miejsce w kraju.

W 2020 roku stwierdzono 204 przestępstw bójki z wykrywalnością 92,6%.

Kradzież z włamaniem

– 2175 przestępstw stwierdzonych w 2021 roku. Wykrywalność 68,5%. II miejsce w kraju.

W 2020 roku stwierdzono 1945 przestępstw z wykrywalnością 60,8%.

Kradzież

– 2690 przestępstw stwierdzonych w 2021 roku. Wykrywalność 60,6%. I miejsce w kraju.

W 2020 roku stwierdzono 2303 przestępstw z wykrywalnością 57,9%.

Kradzież pojazdu

– 63 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 63,5%. I miejsce w kraju.

W 2020 roku stwierdzono 56 przestępstw z wykrywalnością 62,5%.

Uszczerbek na zdrowiu

– 424 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 95,3%. II miejsce w kraju.

W 2020 roku stwierdzono 437 przestępstw z wykrywalnością 96,8%.

Uszkodzenie rzeczy

– 1170 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 54,4%. II miejsce w kraju.

W 2020 roku stwierdzono 1174 przestępstw z wykrywalnością 56,3%.

Ubiegły rok, to również realizacje dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej. Na terenie województwa lubelskiego policjanci zdjęli z rynku ponad 552 kg narkotyków. W postępowaniach prowadzonych przez Policję we wszystkich kategoriach przestępstw, wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych wyniosła łącznie blisko 50 mln zł.

Pion prewencji

W ciągu minionego roku odnotowano w całym garnizonie lubelskim 168 652 interwencje. To zaangażowanie policjantów przekłada się na osiągnięty średni czas reakcji na zdarzenia pilne, który wyniósł 8 minut i 2 sekundy (czas reakcji na zdarzenie w skali kraju to 9 minut). Praca policjantów pionu prewencji to również zabezpieczanie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. W minionym roku policjanci w województwie lubelskim zabezpieczyli 125 imprez masowych i 247 zgromadzeń publicznych.

Ruch drogowy

2021 r. był to kolejny rok, w którym została utrzymana tendencja spadkowa dotycząca liczby wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych. W minionym roku odnotowano 899 wypadków – o 22 mniej niż w ubiegłym roku (921). Spadek dotyczy również liczby ofiar śmiertelnych, gdzie w 2021 r . w wypadkach zginęło 135 osób, a w 2020 r. – 156 (spadek o 21). Niestety wzrost (o 44) odnotowano wśród osób rannych: w 2021 r. obrażenia wskutek wypadków odniosło 976 osób, zaś w 2020 r. – 932.

Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili blisko 836 096 badań wobec kierujących na zawartość alkoholu. Ujawnili łącznie 1692 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) oraz 449 kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie). Z kolei 1475 kierujących poddano badaniu na zawartość środków działających podobnie do alkoholu, ujawniając 92 osoby znajdujące się pod ich wpływem.

Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych policjanci zatrzymali 2960 uprawnień do kierowania osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę. Za niewłaściwy stan techniczny pojazdów, brak badań oraz naruszenie wymagań ochrony środowiska zatrzymano 16 282 dowody rejestracyjne.

Nie sposób pominąć aktywności policjantów ze specjalnej grupy „Speed”, którzy skontrolowali łącznie 46 955 pojazdów, ujawnili 53 421 wykroczeń (w tym 866 za jazdę powyżej 50 km/h) oraz 103 przestępstwa, zatrzymali 839 praw jazdy, nałożyli 43 397 mandatów karnych.

Na potrzeby działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, policjanci wykorzystywali też bezzałogowe statki powietrzne. Drony wykorzystywane były przez policjantów z drogówki w 63 akcjach.

Co ważne, miniony rok był już kolejnym, który upłynął pod znakiem modernizacji i nowoczesności w lubelskim garnizonie Policji. Tabor Lubelskiej Policji zasiliły łącznie 93 nowe pojazdy. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie została także doposażona w 8 rowerów elektrycznych marki Leader Fox Denver. 4 rowery zostały zakupione dzięki przekazanym środkom finansowym z Urzędu Miasta Lublin w wysokości 32 000 złotych. Natomiast pozostałe 4 rowery o wartości 32 000 zł zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jako darowizna rzeczowa z Województwa Lubelskiego.

(fot. wideo KWP Lublin)

24 komentarze

 1. So_many_braindead

  ” Z kolei w zakresie kontroli przemieszczania się, nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i twarzy, gromadzenia się i przemieszczania w transporcie zbiorowym, na terenie województwa lubelskiego policjanci podjęli blisko 70 tysięcy interwencji.”

  Czyli 70 tysięcy razy złamali prawo za pieniądze podatników….
  B R A W O – dzielna milicja !

 2. Najlepszą mają wykrywalność smaków w lubelskich knajpach z fast food… 😀

 3. ,aa,boKrzycho.paPj

  Szkoda , że policja nie robi badań -ili ludziom jako policja zmarnowali zdrowie i życie pozwalając przez plotki, pomówienia,znajomości,konfidentów.Ilu ludzi się poniża,pozwala prześladować, wystarczy , że się ma kolegow w policji,to można kogoś prześladować przez wiele lat,taką o to jest policja

 4. ,aa,boKrzycho.paPj

  U nas tu w podzamojskiej gminie tak jest, są konfidenci policyjni, którzy wspólnie z policją zarzadzaja ludzkim zdrowiem i życiem.Jak się ma znajomości w policji można całymi dniami siedzieć w wiejskim sklepie i pić alkohol i zaczepiać i prześladować ciężko pracujących ludzi.Jak są znajomości i pseudokibice co to jest się bezkarnym,bo policja zastraszyli jeszcze prześladowanego człowieka,zagrozi więzieniem.Jak się ma znajomości na policji można np kogoś pobić i prześladować przez wiele lat i można być zupełnie bezkarnym i wszyscy na wsi ,w gminie i na policji mają niezły ubaw i śmiech z ludzkiej długoletniej krzywdy i niesprawiedliwosci

 5. ,aa,boKrzycho.paPj

  Zamiast pseudokibice powinno być pseudokonfidenci.Slownik źle podstawił

Z kraju

Sport