690 680 960

Oszustwo na portalu aukcyjnym, wywiad środowiskowy, oddalona apelacja w sprawie rozwodu. Adwokat odpowiada na Wasze pytania

Publikujemy kolejny materiał poruszający często skomplikowane i nie do końca zrozumiałe aspekty dotyczące życia codziennego. Nasi czytelnicy poprosili o wyjaśnienie kolejnych kwestii, z których rozwikłaniem trudno jest im sobie poradzić. Przedstawiamy odpowiedzi przygotowane przez lubelskiego adwokata Łukasza Lecyka.

Zostałem oszukany na portalu aukcyjnym. Gdzie to zgłosić? Jak informacje przekazać? Jakie dowody złożyć?

Przede wszystkim idziemy na Policję. Na podstawie art. 304 kodeksu postępowania karnego, każdy ma prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Konsekwentnie żądamy przyjęcia zgłoszenia.  Kwota oszustwa nie ma znaczenia. Oszustwo jest zawsze przestępstwem – niezależnie czy szkoda wynosi 1 zł czy 1 000 000 zł.

Proszę żądać  potwierdzenia złożenia zawiadomienia. Zgodnie z przepisem art. 304 b ww. kodeksu, na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody.

Składając zeznania, proszę opisać metodę działania sprawcy. Im więcej szczegółów, tym lepiej (daty, miejsca, osoby etc.). Proszę przekazać funkcjonariuszom materiał dowodowy czyli np. komputerowe zrzuty ekranu obejmujące stronę internetową z aukcją, adres e-mail, którym posługiwał się sprawca, numer telefonu, który podał sprawca, wszelkie informacje na temat firmy sprawcy (NIP, KRS, siedziba itp.), korespondencję e-mailową lub SMS-ową ze sprawcą, numer konta bankowego, który podał domniemany sprawca, dane personalne właściciela ww. konta, wydruk obejmujący potwierdzenia wpłaty na konto sprawcy oraz wszelkie inne dowody, które mogą wiązać się ze sprawą (świadkowie, nagrania etc.).

Dostałam informacje, że Sąd w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej przeprowadzi wywiad środowiskowy. Co to jest? Kto „robi” wywiad środowiskowy? Na czym polega?

Zgodnie z przepisem art. 570 [1] kodeksu postępowania cywilnego, Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu zebrania informacji dotyczących małoletniego i jego środowiska, a w szczególności jego zachowania się, warunków wychowawczych i życiowych, w tym sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego.

Sąd opiekuńczy może również zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach postępowania wykonawczego w celu ustalenia możliwości lub sposobu sprawowania opieki lub kurateli oraz warunków życiowych osoby, której postępowanie dotyczy.

Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie o rozwód. Moja apelacja została oddalona. Nie zgadzam się z tym. Czy mogę złożyć kasację?

Niestety nie, od rozwodu nie przysługuje skarga kasacyjna, popularna „kasacja”. Zgodnie z przepisem art. 398 [2] § 2 kodeksu postępowania cywilnego, skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawie o rozwód.

(fot. pixabay.com)

3 komentarze

  1. Nie dopuszczalna jest kasacja po odrzuceniu apelacji bo jak na mojej sprawie rozwodowej pani sędzia powiedziała żebym się streszczał bo jest zmęczona więc był od razu wydany wyrok na mnie jeszcze przed ogłoszeniem. Moja pani mecenas złożyła apelację ale oczywiście ją odrzucono pomimo że miałem dowody że żona zaniedbywała małżeństwo ale gdyby pan sędzia rozpatrywał apelację to może była by przyjęta. Chciałbym nagłośnić swoją historię w mediach podpowiedzcie do kogo się udać z tą sprawą

  2. Co to jest za art.304 b ww.kodeksu??????

Kursy walut

  • USD 4.4827zł -0.63%
  • GBP 5.4185zł -0.57%
  • EUR 4.6835zł -0.1%
  • CHF 4.7555zł -0.36%

Polub nas

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Mikołajki w VIVO! Lublin
Badania bez skierowania. Okulistyczne Mikołajki w Poradni Okulistycznej Dziecięcej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Walka o drugie z rzędu zwycięstwo na własnym parkiecie, konkurs „Rzuty za buty” i bezpłatny popcorn, czyli kolejny mecz koszykarskiej Lublinianki już w niedzielę
Zbiórka na rzecz psychiatrii dziecięcej
Zbiórka darów dla potrzebujących w Ukrainie