Czwartek, 25 kwietnia 202425/04/2024
690 680 960
690 680 960

Osadzeni będą pracować przy rewitalizacji parku i terenów zielonych

Podpisana została umowa pomiędzy dyrektorem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim a burmistrzem Nałęczowa w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych. Wkrótce więźniowe będą pracować przy rewitalizacji parku i terenów zielonych.

Zatrudnienie stanowi fundamentalne narzędzie oddziaływania penitencjarnego, które ma kluczowe znaczenie w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Praca osób pozbawionych wolności jest elementem procesu resocjalizacyjnego, mającym istotne znaczenie dla osiągnięcia celów wykonania kary pozbawienia wolności.

Przydzielając osadzonym zatrudnienie, daje się im możliwość skutecznego wykorzystania czasu wolnego, uczy osadzonych systematyczności i wywiązania się z przydzielonych obowiązków, rozwija również w nich poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz przygotowuje do samodzielnego życia na wolności i powrotu do społeczeństwa.

Na mocy podpisanej umowy osadzeni z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim będą wykonywać prace przy rewitalizacji parku i terenów zielonych na terenie miasta i gminy Nałęczów.

Osadzeni będą pracować przy rewitalizacji parku i terenów zielonych

(fot. kpt. Marcin Mikita)

4 komentarze

  1. Będą sobie trawkę podcinać a na Wiśle brakuje kamieni na ostrogach i opaskach.

  2. Kamieniołomy albo sortownia śmieci niech wiedzą gdzie ich miejsce.

  3. kronikidewelorozwoju

    Fajnie byłoby, gdyby w P0dobny sP0sób zresocjalizowany został nieuchwytny Dewelo-Fantomas. Ubrać dziada w P0marańczowy drelich i skierować do sprzątania GCz.

  4. Praca dla odpadu powinna być obowiązkowa a nie niczym kameralne wydarzenie.

Z kraju