Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w czasie Świąt Wielkanocnych

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że w okresie Świąt Wielkanocnych obowiązują ograniczenia w ruchu dla niektórych pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej powyżej 12 ton.

Ograniczenia obowiązują w godzinach:

  • 30 marca (sobota) – w godz. 18:00–22:00,
  • 31 marca (niedziela) – w godz. 8:00–22:00,
  • 1 kwietnia (poniedziałek) – w godz. 8:00–22:00.

Z zakazów ruchu w określonych godzinach zwolnione są autobusy i niektóre grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. Są to także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Ograniczenia w ruchu nie dotyczą także:

  • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
  • oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami).

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w czasie Świąt Wielkanocnych

PRZECZYTAJ

Potrzebujesz pomocy medycznej w Wielkanoc? Przeczytaj

Dodaj komentarz

Z kraju