Czwartek, 23 maja 202423/05/2024
690 680 960
690 680 960

Obwodnice dwóch miast powstaną w naszym regionie. Jest zgoda na rozpoczęcie prac

W najbliższych dniach będą mogły się rozpocząć prace na kolejnych odcinkach planowanych nowych dróg w naszym regionie. Chodzi o obwodnice Kraśnika w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S19 i obwodnicę Stężycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 Puławy – Warszawa.

Wojewoda lubelski podpisał zgodę na kolejne dwie inwestycje drogowe w naszym regionie. Obie dotyczą obwodnic, pierwsza Kraśnika, druga Stężycy. Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej to kluczowy dokument, który wskazuje nie tylko teren, na którym będą realizowane roboty związane z budową drogi, lecz również stwierdza przejęcie na mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Jednocześnie oznacza, że wykonawca może przystępować do prac.

Obwodnica Kraśnika ma mieć długość 10,1 km. W jej ramach powstanie m.in. dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, dwa węzły drogowe: „Kraśnik Północ” i „Kraśnik Południe”, Miejsca Obsługi Podróżnych po obu stronach trasy oraz Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Zbudowane zostaną również drogi dojazdowe a przebudowane istniejące obecnie, w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii. Inwestycja zakłada także budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowę obiektów inżynierskich w ciągu istniejących dróg a także odcinkową przebudową obecnej drogi krajowej, która uzyska status drogi wojewódzkiej.

Z kolei obwodnica Stężycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 Puławy – Warszawa ma mieć długość 6,150 km i pobiegnie nowym śladem omijając miejscowość. Ma mieć parametry klasy G. Budowa obwodnicy Stężycy jest pierwszym etapem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą ekspresową S12 w Puławach do granicy z województwem mazowieckim. Potrzebę budowy obwodnicy tej miejscowości dostrzeżono już dawno, gdyż pierwsze plany jej powstania pochodzą z lat 60 ub. wieku. Inwestycja ta jest od lat wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości, którzy poczynili wiele starań, aby prace związane z jej realizacją ruszyły jak najszybciej. W najbliższych dniach prace będą mogły oficjalnie się rozpocząć.

(lublin112 – zdjęcie ilustracyjne)

4 komentarze

  1. A kiedy przyjdzie czas na niemce?

    • Na wiosnę będą ogłaszane przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 na północ od Lublina. Na stronie internetowej GDDKiA można sprawdzić stan zaawansowania poszczególnych odcinków dróg szybkiego ruchu. Planowana data ogłoszenia przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin Rudnik – Lubartów Północ to 11.05.2020 r. Planowana data uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to 31.05.2022 r. Więc eska omijająca Niemce będzie oddana do użytku w 2024 r.

  2. Drogę można podzielić na 100 odcinków i rozpoczynać pracę aż do następnych wyborów 🙂

  3. Fajnie że Stężyca w końcu doczeka się obwodnicy, jednak sama miejscowość sporo na tym straci. Już w tej chwili Wyspa Wisła jest na minusie, a jak cały ruch pójdzie poza miejscowoscią, to będzie można ją zamknąć. Podobnie będzie z handlem.