Niedziela, 23 czerwca 202423/06/2024
690 680 960
690 680 960

Obchody 32. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (wideo, zdjęcia)

Wczoraj w Chełmie odbyły się obchody 32. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Polskich Służb Granicznych, znajdującym się na terenie Komendy NOSG oraz Msza Święta w kościele pw. Świętego Kazimierza w Chełmie. Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta SG był uroczysty apel na placu w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie

Podczas części oficjalnej odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe. Osoby zasłużone uhonorowane zostały Medalami za Zasługi dla Straży Granicznej, Odznakami Straży Granicznej i Odznakami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Aktu dekoracji dokonali wojewoda lubelski Lech Sprawka i komendant NOSG w Chełmie gen. bryg. SG Jacek  Szcząchor. Obchody uświetniły defilada, koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i piknik rodzinny.

Każde z zadań było coraz trudniejsze

– Pragnę przekazać Państwu, w imieniu mieszkańców województwa lubelskiego, wyrazy wdzięczności za to, że możemy czuć się bezpieczni zewnętrznie. Jesteśmy z Was dumni i dziękujemy za to bezpieczeństwo. Składam Wam gratulacje z okazji rocznicy i życzę nagrody w postaci wdzięczności każdego mieszkańca naszego województwa. Wszystkim uhonorowanym składam wielkie gratulacje i życzenia dalszego rozwoju zawodowego i pomyślności w życiu osobistym – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

– Jeszcze cztery lata temu wykonywaliście tylko i wyłącznie zadania standardowe. Natomiast od 2020 r. nie ma dnia, żeby do tych zadań nie dołączały kolejne, specyficzne, wynikające z sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Był okres pandemii, okres stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej, wojna na Ukrainie – to tylko te trzy przykłady świadczące o tym, jak wiele nowych zadań przyszło Wam realizować. Każde z tych zadań było coraz trudniejsze. Jesteśmy niezmiernie za to wdzięczni i pragniemy serdecznie podziękować tym bardziej, że Nadbużański Oddział Straży Granicznej jako jedyny w kraju został dotknięty wszystkimi tymi sytuacjami kryzysowymi – dodał wojewoda lubelski.

Największy oddział Straży Granicznej w Polsce

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. Strzeże nie tylko granic Rzeczypospolitej Polskiej, ale granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen.

NOSG ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467,57 km, obejmując strefą swego działania obszar województwa lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. Oddział realizuje ustawowe działania siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju.

Obecny system ochrony granicy państwowej wyposażony jest w najnowsze techniki informatyczne i teleinformatyczne. Do ochrony granicy wykorzystywane są pojazdy obserwacyjne, wyposażone w nowoczesne kamery termowizyjne, umożliwiające prowadzenie obserwacji nocą. Pojazdy te stanowią mobilne centra przeznaczone do patrolowania terenu, oraz wykrywania i rozpoznawania obiektów. Do patrolowania granicy państwowej używa się motocykli, quadów. Zimą w szczególnie trudnych warunkach terenowych Straż Graniczna pełni służbę przy pomocy nart i skuterów śnieżnych. Do patrolowania odcinka granicy wykorzystywane są również śmigłowce.

Najważniejsze zadania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Najważniejszymi zadaniami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej są ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej (w tym wiz), rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców (w zakresie właściwości Straży Granicznej).

Do zadań NOSG należy także zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego (w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej) oraz przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Historia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Historia Oddziału rozpoczęła się 30 kwietnia 1991 r. Komendant Główny Straży Granicznej, na podstawie art. 6 w związku z art. 5 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, polecił zarządzeniem zorganizowanie Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie powstał w wyniku rozwiązania Nadbużańskiego Batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza, który sformowano na bazie Nadbużańskiej Brygady WOP. Podlegał on Bieszczadzkiej Brygadzie WOP w Przemyślu. Lewy odcinek Nadbużańskiej Brygady wraz ze strażnicami Janów Podlaski, Terespol i Sławatycze przekazano Mazurskiej Brygadzie WOP w Białymstoku. Brygada ta przejęła również GPK Terespol – Kukuryki. GPK Dorohusk podporządkowano Bieszczadzkiej Brygadzie WOP w Przemyślu.

Na podstawie decyzji komendanta głównego Straży Granicznej nr 1 z 18 września 1991 r., NOSG w Chełmie został nadany sztandar i imię „27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej’’.

Awanse w  Nadbużańskim Oddziale SG

Na wyższy stopień służbowy awansowało łącznie:

– 26 funkcjonariuszy w korpusie oficerów,
– 84 funkcjonariuszy w korpusie chorążych,
– 225 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Odznaką Straży Granicznej odznaczonych zostało 27 osób, natomiast Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej – 13 osób. Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej został wyróżniony płk SG Łukasz Ćwik – Zastępca Komendanta NOSG.

Odznaką Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w dowód uznania za wsparcie NOSG oraz długoletnią współpracę, zostali wyróżnieni również nasi dzisiejsi goście: dr Robert Derewenda – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Henryk Karwan – Starosta Tomaszowa Lubelskiego, Marek Łuszczyński – Burmistrz Lubyczy Królewskiej oraz ks. Mieczysław Puzewicz – współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariat w Lublinie, a ponadto 14 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych NOSG.

Uroczystości objęły również: defiladę pododdziałów, plenerowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, pokaz sprzętu, prezentację krytej strzelnicy, pokaz wykorzystania robota pirotechnicznego oraz kombinezonu przeciwwybuchowego. Obchody rocznicy zakończył piknik rodzinny z licznymi atrakcjami dla dzieci.

W dniu Święta Straży Granicznej na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyła się Akcja Oddawania Krwi pod hasłem „Twoja pomoc – nie zna granic”. Inicjatywa honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi jest potwierdzeniem ludzkiego braterstwa dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Podczas akcji udało się zebrać siedem jednostek krwi.

Święto Straży Granicznej było również okazją do okazania otwartości naszych serc na najmłodszych. W NOSG przeprowadzono bowiem charytatywną zbiórkę, z której dochód zostanie przeznaczony na upominki dla podopiecznych Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, którzy byli również naszymi gośćmi podczas pikniku rodzinnego.

(fot. SG\LUW\źródło LUW i NOSG)

Komentarze wyłączone