Nowe ogniska koronawirusa na terenie woj. lubelskiego. W Domu Seniora i Ośrodku Kultury

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie poinformowała o zarejestrowanych dwóch nowych ogniskach koronawirusa w regionie. Oba znajdują się na terenie powiatu janowskiego. Obecnie na terenie woj. lubelskiego jest 21 aktywnych ognisk epidemicznych.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim, 30 września 2020:

– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 150 (28)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną(ostatnia doba): 6291 (579)
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 (ostatnia doba): 190 (217)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba) : 2685 (82)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 40 (1)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 1948 (33)

Ogniska epidemiczne

Minionej doby na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano dwa nowe ogniska COVID-19, w Domu Seniora w Modliborzycach oraz w Janowskim Ośrodku Kultury. Na terenie województwa lubelskiego występuje 21 aktywnych ognisk (9 w fazie rozwojowej, 9 w fazie stabilnej, 3 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:

1 w powiecie tomaszowskim – w fazie rozwojowej
5 w mieście Lublin, 2 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania
2 w powiecie kraśnickim 2 w fazie stabilnej
2 w powiecie opolskim, 1 w fazie stabilnej oraz 1 w fazie wygaszania
2 w powiecie puławskim, 1 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania
2 w powiecie łęczyńskim, 1 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
1 w powiecie zamojskim w fazie stabilnej
2 w powiecie bialskim, 1 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
1 ognisko w powiecie świdnickim w fazie rozwojowej
1 ognisko w powiecie włodawskim w fazie rozwojowej
2 nowe ogniska w powiecie janowskim – 2 w fazie rozwojowej

Powiat tomaszowski

Ognisko Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 75, w tym 33 osób z personelu i 42 uczniów (55 zakażeń aktywnych)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 19 (wychowankowie SOSW)
– liczba osób przebadanych: 137 (personel i wychowankowie SOSW)
– liczba osób w izolatorium: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 47
– liczba osób hospitalizowanych: 5

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 17 wychowanków w izolacji oraz 4 w kwarantannie, 1 osoba (wychowanek) w izolacji domowej w Domu Dziecka w Zwierzyńcu
– liczba osób w izolacji domowej- 26 (12 osób z personelu oraz 14 wychowanków)
1 dziecko z izolacji domowej przeszło na izolację w Ośrodki Szkolno-Wychowawczym, 1 przypadek zachorowania dotyczy ucznia, który mieszka na terenie pow. lubaczowskiego (nadzór sprawuje PSSE Lubaczów).

Miasto Lublin

Ognisko w ZOL SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9, w tym 2 pacjentów, 7 osób z personelu (opiekunowie, pielęgniarki, osoby z obsługi)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 32 oraz 2 lekarzy
– liczba osób zaplanowanych do badań: planowani są pacjenci w najbliższym czasie
– liczba osób w izolacji domowej: 6 osób z personelu
– liczba osób hospitalizowanych : 2 (1 pacjentów, 1 personel)
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońskiej w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 5 pacjentów, 1 osoba z personelu
– liczba osób poddanych kwarantannie: 30
– liczba osób przebadanych: 57
– liczba osób w izolacji w DPS: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Ognisko w Oddziale Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12, w tym 1 pacjent, 11 osób personelu medycznego
– liczba osób poddanych kwarantannie: 28
– badania realizowane przez szpital
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 10
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8, w tym 5 personel (4 pielęgniarki, 1 lekarz) 3 członków rodziny;
– liczba osób poddanych kwarantannie: 19
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolatorium: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Ognisko po zorganizowaniu przyjęcia weselnego w Firleju –ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7 aktywnych zakażeń
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób przebadanych: 45
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 7

Powiat kraśnicki

Ognisko dotyczące pracowników firmy hydraulicznej w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6 ( 3 pracowników i 3 osoby z kontaktu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 15
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Centrum Dializ w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 60
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 103
– liczba osób przebadanych: 84
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 7
– liczba zgonów: 1

Powiat opolski

Ognisko w Domu Seniora w Chodlu- ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15 aktywnych zakażeń
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 11
– liczba osób hospitalizowanych : 4

Ognisko rodzinne – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób w ognisku: 1 aktywne zakażenie
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Powiat puławski

Ognisko – SPZOZ w Puławach, ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 16
– liczba osób w izolacji domowej: 14
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba nadanych decyzji kwarantanny: 108 (25 personelu SPZOZ Puławy, 83 inne osoby z kontaktu)
– liczba osób na kwarantannie: 327
– liczba osób w nadzorze: 38

Ognisko w Domu Dziecka w Puławach – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10 aktywnych zakażeń
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 210
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:8
– liczba osób przebadanych: 38
– liczba osób przekazanych do szpitali: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Powiat łęczyński

Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 41
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 11

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 51
– liczba osób poddanych kwarantannie: 354
– liczba osób przebadanych: 120
– liczba osób w izolacji domowej: 47

Miasto Zamość

Ognisko rodzinne powiązane ze środowiskiem pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zamościu – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5, w tym 4-osobowa rodzina i 1 osoba z kontaktu z pracy;
– liczba osób objętych kwarantanną: 5
– liczba osób przebadanych: 28
– liczba osób przekazanych do szpitali: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Powiat bialski

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 163, w tym 45 uczniów, 3 nauczycieli, 115 członków rodzin
– liczba osób hospitalizowanych: 3
– liczba osób w izolacji domowej:3

Miasto Biała Podlaska

Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3 (2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej, 1 członek rodziny)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 61, m.in. 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej , 44 członków rodzin;
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 2

Powiat świdnicki

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7, w tym 4 pensjonariuszy i 3 pracowników
– liczba osób w kwarantannie: 150
– liczba osób przebadanych: 97
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób izolowanych: 3

Powiat włodawski

Ognisko w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5, w tym 3 pracowników administracyjno-gospodarczych, 1 nauczyciel oraz 1 osoba z kontaktu
– liczba osób poddanych kwarantannie: 81
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:7
– liczba osób przebadanych: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Powiat janowski

Nowe ognisko – Dom Seniora w Modliborzycach- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10
– liczba osób poddanych kwarantannie: 66
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób przebadanych: 12
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 5

Nowe ognisko w Janowskim Ośrodku Kultury – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 43
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób przebadanych: 8
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Na terenie województwa lubelskiego działa 9 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 1113 osób.

(fot. pixabay.com)

Zobacz również

14 komentarzy

 1. w sieciówkach dalej plandemii nie ma?

 2. A gdzie zarażeni ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lub?

 3. O zakażeniu w Domu Senior w Modliborzycach mieszkańcy wiedzą już od ponad tygodnia, kiedy to pierwsza osoba została zabrana do szpitala. Następne w kolejnych dniach……..podobnie w JOK .Pytanie dlaczego do dnia dzisiejszego nie ma żadnej informacji na stronie sanepidu janowskiego……………ani na żadnej innej stronie administracji publicznej……

  • Jest na WSSE Lublin.

   • Droga redakcjo, post jest chyba w wsse wymierzony, nie w Was, bo faktycznie pojutrze w JOK skończy się kwarantanna (o czym można nawet na fanpage JOKu na FB przeczytać), a WSSE nagle oświeciło, że jest nowe ognisko. Za tydzień pewnie poda, że następne w Starostwie, gdzie pierwsze zarażenia były ponad tydzień temu?

 4. Informacja z ostatniej chwili. W fabryce w Kraśniku pół wydziału na kwarantannie. Reszta czeka na decyzję.

 5. 😱😱😱

 6. Ogniska to najlepiej rozpalic. Reszta to wierutna bzduuuuuuuuuuuuuura!!!!

 7. A uniwersytecki szpital dziecięcy w Lublinie? We wtorek 29 września okazało się że była tam dziewczynka z koronawirusem która siedziała z mamą przez ponad 24 godziny na korytarzu przed oddziałem bo jej wyniki gdzieś zaginęły… Jak się odnalazły to się okazało że ma wirusa a my i inne matki z dziećmi jako że spędziliśmy razem z nią ponad 15 min na korytarzu zostaliśmy odesłani do domów, zabieg odwołali, i mieliśmy czekać na telefon z sanepidu, i tak sobie czekamy bo nikt jeszcze nie zadzwonił, a jak ja dzwonię to nikt nic nie wie….

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.7374zł -0.8%
  • GBP 5.2571zł -0.55%
  • EUR 4.5316zł -0.29%
  • CHF 4.1413zł -0.14%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  Noc Muzeów w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Noc Muzeów w Muzeum Narodowym w Lublinie
  Noc Muzeów w Ogrodzie Botanicznym UMCS
  Noc Muzeów w Muzeum Wsi Lubelskiej
  Pokrzywowy Jarmark Lubelski: Królować będą produkty z pokrzywą