Wtorek, 16 kwietnia 202416/04/2024
690 680 960
690 680 960

Nowe elementy zieleni w centrum Lublina. Gdzie szykują się zmiany?

Lublin planuje wprowadzenie nowych elementów zieleni na Starym Mieście i Śródmieściu. Realizacją tych zadań zajmie się nowy Miejski Architekt Zieleni – Katarzyna Antoń, Zastępca Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Jak będzie wyglądało „zielone serce miasta”?

– Dbałość o zieleń w mieście jest jednym z naszych priorytetów. Od 2014 roku za kształtowanie i ochronę tych terenów odpowiada Miejski Architekt Zieleni. Cieszę się, że teraz stanowisko to objęła Katarzyna Antoń – architekt krajobrazu, specjalista o dobrym przygotowaniu merytorycznym i doświadczeniu zawodowym oraz wyjątkowej znajomości potencjału i zasobów Lublina. Będzie odpowiedzialna za zarządzanie i gospodarowanie terenami zielonymi oraz kreowanie polityki miasta w tym zakresie, a także nadzór i ochronę nad obszarami cennymi przyrodniczo. Jestem przekonany, że lubelska zieleń będzie w dobrych rękach – mówił podczas konferencji prasowej Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Katarzyna Antoń jest architektem krajobrazu, absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Posiada także uprawnienia inspektora nadzoru prac w terenach zieleni. Od 10 lat związana zawodowo z jednostkami i komórkami Miasta Lublin odpowiedzialnymi za zieleń: Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Biurem Miejskiego Architekta Zieleni i Zarządem Dróg i Mostów. Zajmuje się projektowaniem terenów zieleni, zakładaniem i rekultywacją zieleni, nadzorem nad utrzymaniem drzew, krzewów, trawników i elementów małej architektury,
a wcześniej także odbiorami nasadzeń w ramach inwestycji drogowych. Dodatkowo zajmuje się poprawą życia drzew w mieście.

– Katarzyna Antoń jest osobą bardzo kompetentną, z którą miałem przyjemność współpracować przy okazji różnych projektów z zakresu zieleni. Wierzę, że wspólnie będziemy realizować kolejne zadania w ramach projektu „Zielone serce miasta”, a także te wskazane nam przez mieszkańców podczas spotkań, spacerów i warsztatów w ramach „Planu dla Dzielnic” – mówił Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Nowe elementy zieleni w centrum Lublina. Gdzie szykują się zmiany?

Zielone zmiany na Starym Mieście i w Śródmieściu

Miasto Lublin w 2023 roku uczestniczy w projekcie Partnerska Inicjatywa Miast 2021-2023 realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Światowym. W ramach Miejskiej Inicjatywy Działań „Zielone serce miasta” planowane jest wprowadzenie nowych elementów zieleni w centrum miasta. Będzie to przede wszystkim realizacja nowych nasadzeń drzew i małoskalowych elementów w obszarach wysoko zurbanizowanych.

– Chciałabym przede wszystkim skupić się na kontynuacji zielonych zmian w centrum miasta, czyli poprawie warunków bytowych drzew już rosnących, sadzeniu nowych, uzupełnianiu krzewów i roślinności okrywowej oraz przede wszystkim odtwarzaniu drzewostanu. W tym roku nowe elementy zieleni pojawią się w obszarze m.in. ulic: Królewskiej, Sądowej, Marii Curie-Skłodowskiej i 1 Maja – mówi Katarzyna Antoń,

Miejski Architekt Zieleni, Zastępca Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej. W program „Zielone serce miasta” idealnie wpisuje się już realizowany przez Miasto projekt Budżetu Obywatelskiego pn. Zielone Śródmieście, który obejmuje poprawę warunków życia drzew rosnących w pasie ul. Lubartowskiej przez poszerzanie mis, wykonanie rabat oraz uzupełnienie nasadzeń o 29 jesionów i kilkaset róż okrywowych.

Jakie zmiany w centrum miasta? 

Na ul. Królewskiej pojawi się 9 dużych klonów srebrzystych „Pyramidale”, które zostaną posadzone w gruncie we wcześniej powiększonych misach i również uzupełnione różami. Prace ruszą w kwietniu, zaś obecnie rosnące drzewa zostaną przesadzone w okolice ścieżki rowerowej przy ul. Muzycznej. Tego typu prace jesienią będą realizowane także na ul. Sądowej, jako kontynuacją działań wykonanych w ubiegłym roku na ul. Chopina. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie projektu organizacji ruchu. Docelowo do powiększonych mis trafi 6 lip szerokolistnych „Fastigiata” oraz krzewy ozdobne.

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego poprawią się także warunki bytowe drzew na ul. Okopowej i ul. Narutowicza. Powstanie koncepcja zagospodarowania tych ulic, która zakłada powiększenie mis, nowe nasadzenia oraz wprowadzenie zieleni niskiej. Koncepcja po opracowaniu trafi do konsultacji z mieszkańcami i Radami Dzielnic, zaś wdrożenie tego projektu powinno nastąpić w przyszłym roku.

Kolejnym działaniem będą prace na ul. 1 Maja, na odcinku od pl. Bychawskiego w kierunku mostu Mariana Lutosławskiego, realizowane we współpracy z Zarządem Dróg i Mostów. Jesienią pojawią się tam nasadzenia drzew i krzewów, których gatunki będą nawiązywały do już powstałych na odcinku ul. 1 Maja.

Prace obejmą także ul. Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w ubiegłym roku powstały nasadzenia krzewów, a rabaty zabezpieczono drewnianymi słupkami. W tym roku takie prace będą kontynuowane na pozostałych trawnikach na tej ulicy, które przejdą rekultywację. Miasto zabezpieczy też zielone miejsca na ul. Chopina, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Lipowej.

W ramach zazieleniania obszaru Starego Miasta w ubiegłym roku rewitalizacji poddano Zaułek Hartwigów, gdzie wykonano nasadzenia z roślin pnących oraz bylin. Takie prace kontynuowane będą w kolejnych trzech lokalizacjach na Starym Mieście, gdzie donice wypełnią winobluszcze oraz trzmieliny. Cały czas weryfikowane są kolejne ulice i budynki, przy których istnieje możliwość nasadzenia roślin pnących. Pnącza posadzono także w betonowej donicy zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Świętoduskiej, Wodopojnej i Staszica. W planach jest także renowacja placu Rybnego – pierwszym etapem dla tego projektu jest badanie georadarem, następnym opracowanie dokumentacji na renowację placu.

Zielono w dzielnicach

Oprócz działań w centrum miasta prace zieleniarskie obejmą tereny w pozostałych dzielnicach. Tradycyjnie nie zabraknie cieszących się sympatią mieszkańców łąk kwietnych, które w tym roku znów zakwitną w pasach drogowych ul. Głębokiej, ul. Diamentowej oraz ul. Smorawińskiego. Dodatkowo lubelskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaproszono do akcji siania łąk kwietnych „Wysiej sobie łąkę” na swoim terenie. Do tej pory przystąpiło do niej 17 szkół, które otrzymają mieszanki nasion. Miasto pomoże także placówkom przygotować teren pod wysiew oraz przekaże wskazówki jak prawidłowo założyć, a następnie pielęgnować łąkę. Dopełnieniem tych działań będą hotele dla owadów z projektu z IX edycji Budżetu Obywatelskiego pn. Zadbajmy o zwierzęta.

Kontynuowane będą również zadania z Zielonego Budżetu. Trzynaście tegorocznych zwycięskich projektów to 11 miejsc do odnowy w Lublinie. Zrealizowane zostaną także trzy duże projekty z poprzedniej edycji realizowane w cyklu dwuletnim, ruszą więc prace nad urządzeniem „Skweru Marzeń” przy ul. Długiej, „Gaju na Skarpie” przy ul. Cyprysowej oraz skweru przy ul. Herbowej.

W ramach kontynuacji budowy ogrodów deszczowych (pierwsze cztery powstały w ubiegłym roku), kolejnych pięć takich rozwiązań powstanie w tym roku przy ul. Obrońców Pokoju. W planach jest także realizacja Polany Centralnej w wąwozie na Czechowie – zlecenie dokumentacji na urządzenie tej najszerszej części wąwozu między osiedlami, która otrzyma funkcję rekreacyjną m.in. z miejscami odpoczynku i strefą zabaw dla dzieci.

(fot. UM Lublin\źródło UM Lublin)

3 komentarze

  1. Ca ta architekt będzie robiła skoro cała zieleń szczególnie w centrum i w miejscach prestiżowych została już „zaprojektowana” przez deweloperów? Został tylko plac przy MDKu ale chyba on tylko ocaleje. Brawo rzuk! I jego koledzy-deweloperzy! A tak na marginesie czy Pani Kasia to jakaś rodzina Pana Antonia starosty lubelskiego?

  2. Czyli będzie troszkę skarlałych krzewów w centrum – w sam raz do obsikiwania przez psy. A paniusia ma dobry etat.

  3. Krzysztof Muszczyk

    Nasadzenia, łąki łan, a beton pod Ck i CSk nadal ma się dobrze. 🙂

Z kraju