Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

„Noc sów” na UMCS i wycieczka do Starego Gaju

19 marca 2022 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat sów oraz pójść na nocną wyprawę do jednego z lubelskich lasów, aby zetknąć się bezpośrednio z tymi tajemniczymi ptakami. „Noc Sów” to ciekawa propozycja zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Jest to ogólnopolska inicjatywa koordynowana przez stowarzyszenie „Ptaki Polskie”. Wydarzenie przyciąga wielu miłośników tych skrzydlatych stworzeń.

„Noc sów” na UMCS-ie rozpocznie się od cyklu wykładów, które w tym roku przyjmą formę zdalną. Uczestnicy zdobędą podstawowe informacje na temat sów oraz wiedzę dot. symboli związanych z tymi ptakami, zgłębią także tajniki ich obserwowania, a nawet zapoznają się z tymi motylami, które są aktywne – jak większość sów – w nocy. Będzie to również doskonała okazja, aby zadać pytania prowadzącym wykłady i uzyskać jeszcze więcej ciekawych informacji o tych niezwykłych ptakach.

W wykładach będzie można uczestniczyć za pośrednictwem aplikacji MS Teams (bez konieczności logowania):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjViMTU5MDAtN2ZhMS00MWJmLWJlNWQtYzg1NDBkYWJjODk5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2C%22Oid%22%3A%2233093083-741a-40d3-a15b-1888b41dc243%22%7D

Ciekawym punktem programu będzie wycieczka do Starego Gaju. Rozpocznie się w sobotę (19.03) o godz. 19:30, a miejscem zbiórki uczestników będzie dworzec PKP Lublin Zachodni. Młodszych poszukiwaczy sów zachęcamy do udziału w krótszej wycieczce, która potrwa maksymalnie do godz. 21:00, zaś ci bardziej zdeterminowani mogą pójść dłuższą trasą (trwającą do godz. 22.15). Będzie można przekonać się, jak wygląda nocne życie lasu, sprawdzić, czy przyroda budzi się już do życia, a przede wszystkim usłyszeć i zobaczyć sowy w ich naturalnym środowisku.

Zapisy na część terenową są obowiązkowe i już się rozpoczęły. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: [email protected]. Limit wynosi 15 osób w grupie. O udziale w wycieczce będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W razie większego zainteresowania wycieczka odbędzie się również kolejnego dnia, 20 marca, o tej samej porze.

Szczegółowy program wydarzenia oraz plakat znajdują się w załączniku, a także na stronie https://www.facebook.com/SKNBUMCS/

HARMONOGRAM (19.03.2022)

CZĘŚĆ ONLINE (WYKŁADY NA MS TEAMS, BEZ KONIECZNOŚCI ZAPISÓW)

10:00 – 10:15 – ROZPOCZĘCIE
10:15 – 11:00 – „SOWIE ABC” – AGNIESZKA TAŃCZUK
11:00 – 11:15 – CZAS NA PYTANIA
11:15 – 11:45 – „SOWIA SYMBOLIKA” – MARIA SKÓRA
11:45 – 12:00 – CZAS NA PYTANIA
12:00 – 12:30 – „MOTYLE NOCY” – AGNIESZKA TAŃCZUK
12:30 – 13:00 – PRZERWA OBIADOWA
13:00 – 13:45 – „JAK OBSERWOWAĆ SOWY?” – JAROSŁAW WIĄCEK
13:45 – 14:00 – CZAS NA PYTANIA
14:00 – 14:30 – „NOCNA ZMIANA” – WITOLD NOCOŃ
14:30 – 14:45 – CZAS NA PYTANIA
14:45 – 15:00 – PODSUMOWANIE CZĘŚCI ONLINE

CZĘŚĆ TERENOWA – NOCNA WYCIECZKA DO LASU

(ZAPISY OD 14.03.2022 – [email protected])

MIEJSCE: STARY GAJ
MIEJSCE ZBIÓRKI: DWORZEC PKP LUBLIN ZACHODNI

DATA I CZAS: 19.03.2022, GODZ. 19:30
WARIANT I (KRÓTSZY), DO OK. 21:00, LIMIT 15 OSÓB
WARIANT II (DŁUŻSZY), DO OK. 22:15, LIMIT 15 OSÓB

(DRUGA WYCIECZKA – 20.03.2022, GODZ. 19:30 – JEŚLI BĘDĄ CHĘTNI)

(fot. pixabay.com)

2 komentarze

  1. O jaki zal ze nie zostanie to naglosnione w nadchodzacy poniedzialek . ??

  2. Dobrze to zrozumiałem?
    Wykłady zaczynają się o 10:00, a artykuł pojawia się o 11:50?

    Grubo…

Z kraju