Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Muzeum Zoologiczne UMCS świętuje jubileusz swego 75-lecia. Można je zwiedzać, ale mało kto wie, gdzie się znajduje… (zdjęcia)

Muzeum powstało w styczniu 1946 roku, a więc niespełna półtora roku po rozpoczęciu działalności przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Pierwszymi jego pracownikami byli preparatorzy Franciszek Ostrowski i Jan Smutek, zaś kustoszem został zoolog i muzeolog z Warszawy Zdzisław Raabe, syn ówczesnego rektora uczelni.

– Szczęki hipopotama, pajęczaki, a może małpy człekokształtne? Najprzeróżniejsze eksponaty można tu znaleźć – tłumaczy Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Jednostka prowadzi na co dzień działalność wystawienniczą i edukacyjną, zaś jej bogate zbiory wykorzystywane są podczas zajęć dydaktycznych dla studentów lubelskich uczelni oraz uczniów ze szkół podstawowych i liceów. Od kilku lat w muzeum odbywają się również zajęcia dla seniorów. Ekspozycję muzealną w ciągu roku zwiedza średnio kilka tysięcy osób!

Początkowo muzeum zajmowało pomieszczenia uczelniane przy ul. Głowackiego 8, a głównym jego zadaniem było gromadzenie zbiorów, które miały być wykorzystywane do ćwiczeń ze studentami. Zasoby szybko powiększały się dzięki nie tylko pracy preparatorów, ale również poprzez przekazywanie przez nich prywatnych zbiorów bezkręgowców, spreparowanych ptaków i ssaków, ale także materiałów dydaktycznych, własnych kolekcji muszli mięczaków, odlewów gipsowych. Kilkanaście okazów tropikalnych ssaków ofiarował Uniwersytet Jagielloński. Okazy dostarczali również myśliwi, dary przekazywały osoby prywatne i instytucje. Dyrekcja Lasów Państwowych udostępniła skórę wilka, a Ministerstwo Leśnictwa skórę żubra. W obecnej lokalizacji (Lublin, ul. Akademicka 19) muzeum działa od 1962 roku.

– Muzeum posiada salę ekspozycyjną o powierzchni 130 m², a w okazałych, nowoczesnych witrynach i wiszących gablotach prezentuje ponad 2 tys. okazów naturalnych zwierząt – informuje kierownik jednostki Jacek Chobotow. – Na korytarzu przed wejściem do muzeum zlokalizowana jest ekspozycja osteologiczna ze szkieletami kręgowców lub ich fragmentami, zaś w głównej sali muzeum, która posiada funkcję ekspozycyjno-dydaktyczną, znajdują się gabloty z zakresu entomologii stosowanej. W stojących witrynach zgromadzono zbiór porównawczy kilkudziesięciu gatunków ryb, płazów i gadów, w mikroskopach można obejrzeć pospolite szkodniki magazynowe. Prezentowane są tu również dokumenty i drobne przedmioty z początków funkcjonowania placówki – dodaje.

– Dział wystawienniczy liczy około 2 tys. eksponatów – informuje Jacek Chobotow. – (…) to zarówno bezkręgowce, poczynając od tych najprostszych jak gąbki, a skończywszy na wyżej zorganizowanych zwierzętach, czyli małpach człekokształtnych. Osoby, które przychodzą do muzeum, żywo reagują na eksponaty i zwracają uwagę na kunszt preparatorów. Na to, że zwierzęta te wyglądają jak żywe. Jednym z ciekawszych eksponatów jest żubr, który pochodzi z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. (…) Zwraca także uwagę wilk z młodym, sarny, lisy, oczywiście małpy. Spośród bezkręgowców zwracają uwagę motyle z racji swojej barwy.

Ekspozycja wykorzystywana jest do prowadzenia dydaktyki dla studentów zarówno UMCS, jak i innych lubelskich uczelni. Eksponaty znajdują zastosowanie także w pracach studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Na swe zajęcia z rodzicami przychodzą tutaj również młodziutcy studenci Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Ekspozycja udostępniana jest nieodpłatnie także uczniom szkół podstawowych, liceów, klubom seniora. Wszystkie zorganizowane grupy odwiedzające placówkę mogą liczyć na fachowe oprowadzanie lub lekcję muzealną.

Rokrocznie jednostka promuje swój wydział, uczelnię w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, Drzwi Otwartych, Nocy Biologów, Lubelskich Dni Seniora, Dnia Ziemi.

Obecnie w związku z obchodami 75-lecia Muzeum Zoologicznego, działającego przy Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, w Galerii Pod Palmą (na parterze gmachu, w którym znajduje się placówka, ul. Akademicka 19) udostępniona jest wystawa, ukazująca fragment bogatej historii muzeum. Wśród eksponatów wystawy można zobaczyć m. in. archiwalne dokumenty, stare rekwizyty, zdjęcia i księgi pamiątkowe.

Muzeum Zoologiczne UMCS można odwiedzać w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

(fot. tekst Leszek Mikrut)

5 komentarzy

  1. … w dni powszednie godz. 8 – 15 to jestem w fabryce … kiedy mam podziwiać ?!

  2. zawsze możesz zmienić pracę

  3. „2 tys. eksponatów”- 2 tysiące martwych zwierząt, przykre

    • Czemu, dla myśliwych to miłe oku eksponaty. Wieszają sobie w domu podobne „trofea”, na pamiątkę zabicia jakiegoś zwierzęcia. Nikt z tym nic nie robi, a dzieci patrzą.

Wiadomości z info112