Poniedziałek, 26 lutego 202426/02/2024
690 680 960
690 680 960

Ministerstwo Rolnictwa rozszerza pomoc dla rolników. „Zostały uruchomione kredyty płynnościowe”

Kredyty płynnościowe, szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy oraz sytuacja na rynku malin to tematy wczorajszego briefingu prasowego ministra Roberta Telusa.

– Dziś zostały uruchomione kredyty płynnościowe dla producentów rolnych. Obecnie do tych kredytów mogą być stosowane dopłaty z budżetu państwa na okres uzależniony od wielkości gospodarstwa tj. na 36, 48 i 60 m-cy – poinformował wczoraj minister Robert Telus.

Kredyty płynnościowe

Wczoraj zostały uruchomione kredyty płynnościowe dla rolników. Rolnicy mogą się o nie ubiegać w bankach współpracujących z ARiMR. Są to: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank SA, BNP Paribas Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.

– Czekam jednocześnie na zgodę KE, która umożliwi stosowanie dopłat do oprocentowania wszystkich kredytów płynnościowych niezależnie od wielkości gospodarstwa do 60 miesięcy – poinformował minister.

Obecnie limit akcji kredytowej wynosi 2,7 mld zł, w miarę potrzeb będzie podwyższany do 10 mld zł. Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne również  na stronie ARiMR arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa”.

Sytuacja na rynku malin

– Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku owoców miękkich oraz prowadzimy dialog z ich producentami i przetwórcami – podkreślił Robert Telus.

30 czerwca oraz 6 lipca br. w siedzibie ministerstwa odbyły się spotkania przedstawicieli plantatorów malin i firm skupowych. Podczas drugiego spotkania branża została poinformowana, że 5 lipca na terenie województwa lubelskiego uruchomiony został skup malin prowadzony przez dwie firmy, które podjęły współpracę ze spółką z udziałem Skarbu Państwa, oferując ceny na poziomie 5,8 zł/kg.

– Podjąłem decyzję, że inspekcje kontrolowane i nadzorowane przez ministerstwo będą monitorować rynek skupu malin, żeby wykluczyć zmowę cenową. Nasza spółka utrzymuje ceny na poziomie 5,5 zł, a z moich informacji wynika, że cena skupu w spółce Skarbu Państwa będzie rosła. Mamy też informację, że firmy, które ceny tak mocno obniżyły, dorównały już do ceny oferowanej przez firmy skupujące w imieniu spółki Skarbu Państwa – mówił dziś minister Telus.

Szef resortu rolnictwa poinformował też o planowanej nowej pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

– Każda firma, która skupuje owoce miękkie od polskiego rolnika lub prowadzi działalność w zakresie mrożenia tych owoców będzie mogła otrzymać niskooprocentowany kredyt w wysokości do 40 mln zł na 18 miesięcy z dopłatą państwa – powiedział Robert Telus.

Kredyty będą przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw i mają na celu zapewnienie płynności finansowej firmom skupującym w nowym sezonie. Taka pomoc krajowa wymaga akceptacji przez Komisję Europejską.

Producenci malin mogą również skorzystać z szeregu już dostępnych działań systemowych. Między innymi ze wsparcia udzielanego organizacjom producentów owoców i warzyw, których zadaniem jest stabilizowanie cen na rynkach owoców i warzyw oraz umacnianie pozycji rynkowej producentów. Podmioty te mogą otrzymać pomoc na finansowanie działań zarządzania kryzysowego tj. wycofanie owoców i warzyw z rynku. Wsparcie finansowe przysługujące organizacjom producentów na realizację programów operacyjnych może wynosić  od 4,1 do 4,6 proc. wartości produkcji sprzedanej przez daną organizację producentów.

Susza

Rolnik będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, tak jak to ma miejsce od 2020 r., za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Aplikacja zostanie ponownie uruchomiona około 20 lipca br.

– Aplikacja jest obecnie poprawiana i ponownie ruszy około 20 lipca. Odpowiadając na pytania rolników, informuję, że nie przeszkadza, jeżeli zebrali już zboże. Jeżeli chodzi o aplikację, to można oszacować szkody również po zbiorach. Naszym celem jest wypracowanie takiej aplikacji, aby była ona funkcjonalna i pozwalała na obiektywne szacowanie strat – powiedział minister Robert Telus.

Jeżeli jednak poszkodowany w wyniku suszy rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, wówczas powinien zgłosić to, tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie.

– Jeżeli różnica między szacunkami aplikacji i komisji nie będzie większa niż 25proc., będziemy wypłacać wyższą kwotę odszkodowania – poinformował minister.

Przepisy prawa z zakresie powoływania komisji szacujących straty są obecnie na końcowym etapie procedowania. Minister zaznaczył, ze rozporządzenie będzie podpisane jutro.

Na podstawie wniosku rolnika i raportu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję aplikacja „sporządzi” protokół lub kalkulację.

2 komentarze

  1. Czcigodne PiSiory

    Polski rolnik – nie potrzebuje waszych kredytów i uzależnienia go od waszych pieniędzy !
    Polski rolnik potrzebuje normalności, stabilności rynku i gwarancji państwa, że będzie normalnie !

  2. Do kredytu dodajcie sznurki w gratisie…

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo